ACC Journal

DSpace Repository

ACC Journal

 

ACC JOURNAL je odborný časopis, publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. Jeho vydávání navazuje na sborník „Vědecká pojednání“, který vycházel v letech 1995 až 2008.

ACC JOURNAL is scientific journal publishing original reviewed scientific papers, scientific studies, papers presented at conferences, and findings of research projects. It is building upon the tradition of the “Scientific Treatises” published between 1995 and 2008.

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci
Partnerské školy:
Internationales Hochschulinstitut Zittau
Hochschule Zittau/Görlitz
Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ISSN: 1803-9782
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Webová stránka: http://acc-ern.tul.cz/acc-journal
Vědní oblasti: přírodní vědy a technika, ekonomie, společenské vědy
Jazyk: angličtina, čeština, polština, němčina, slovenština
Periodicita: 3x ročně

Kontaktní osoba: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D., helena.neumannova@tul.cz, +420 485 352 318

Collections in this community

Recent Submissions

 • Hykl, Josef (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022)
  Systém elektronické dusivky slouží k automatizovanému řízení rozvodu vzduchu v krbových kamnech bez zásahu člověka. Je navržen tak, aby splňoval stanovená kritéria, jako je primární a sekundární rozvod vzduchu, šetrnost k ...
 • Castillo Martinez, Hamid; Lara Romero, Emiliano; Ugalde Tinoco, Ricardo; Vogel, Christian (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022)
  V rámci modulu „Úvod do kolaborativních robotických systémů“ na Vysoké škole aplikovaných věd v Žitavě/Görlitz je třeba písemně zpracovat praktickou aplikaci robota s využitím kolaborativního robota a související interakci ...
 • Fiß, Daniel; Kühnel, Stefan; Krzyszkowski, Ernest; Kornhuber, Stefan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022)
  V tomto článku je představen výpočetní model, který lze použít k předpovědi ohřevu povrchů izolačních materiálů nízkoproudými vysokonapěťovými oblouky. Výboj je reprezentován tzv. tříválcovým modelem. Na jeho základě jsou ...
 • Bělík, Jan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022)
  Bezpilotní vrtulník SkySpotter 150 je vyvinut firmou Modelárna LIAZ. Testovací zařízení pro převodovky vrtulníku nejsou standartní pracoviště. Je zde pohon provázaný s dynamometrem a axiálním zatěžovacím mechanismem ...
 • Havránková, Tereza (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Koncept výuky převrácená třída se stal v posledních letech využívaným přístupem především v hodinách matematiky a přírodních věd. Závěry různých studií ale ukazují, že převrácenou třídu lze úspěšně implementovat i do online ...
 • Schwarz, Michal (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Recenzní článek přibližuje publikaci o etnografických, lingvistických a sociálních vztazích v rodinách, které zůstaly po válkách ve Vietnamu. Někteří členové rodin stále čelí poválečným tlakům a postižením válečnými traumaty. ...
 • Romová, Hana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Hodnocení v oblasti osvojování neboli učení se cizím jazykům má ve srovnání s jinými oblastmi vzdělávání specifické rysy. Jazykové testování je kromě jiného unikátní tím, že jazyk je nejen obsahem, ale i nástrojem měření. ...
 • Šimková, Květoslava; Ramadanová, Jitka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Tento článek je věnován vybraným aspektům vzdělávání na dálku (online), které by se daly uplatnit i ve výuce prezenční za účelem zkvalitnění a zefektivnění výukového a učebního procesu. Autorky zde seznamují s výsledky ...
 • Pavlíková, Stanislava (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  V článku je nejprve uvedena charakteristika testu TOEIC v kontextu testování studentů na Technické univerzitě v Liberci, Katedře cizích jazyků. Dále je popsána analýza výsledků těchto testů získaných v období let 2015 až ...
 • Jaklová, Alena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Obsahem článku jsou analýzy německých příjmení z aspektu motivačního a klasifikace těchto příjmení do sémanticko-motivačních typů. Východiskem analýz je materiálový korpus, který byl vytvořen na počátku 21. století na ...
 • Neumannová, Helena; Vlčková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Článek představuje různé typy standardizovaných zkoušek a podává bližší informace ke zkoušce z odborné hospodářské němčiny Deutsch in der Wirtschaft (WiDaF®). Na základě dat získaných za období několika let realizace zkoušky ...
 • Höppnerová, Věra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  V článku jsou shrnuty výsledky dosavadních výzkumů vzdělávacích potřeb studentů němčiny na vysokých školách ekonomického zaměření v České republice. Z těchto výzkumů vychází nová učebnice německé firemní komunikace „Jobchance ...
 • Hastrdlová, Šárka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Článek shrnuje kvalitativní a kvantitativní analýzu výsledků dotazníkového šetření, které probíhalo na Ekonomické fakultě, Technické univerzity v Liberci v květnu 2021. Výjimečná situace, která nastala během pandemie ...
 • Blažková, Blanka; Kahounová, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Studenti bakalářského studia Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni mají možnost prohloubit si schopnosti a znalosti získané studiem odborných předmětů prostřednictvím nadstavbových odborných kurzů vyučovaných ...
 • Tomíček, Michal; Pelloneová, Natalie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Sport je důležitou součástí našich životů a také velice významně přispívá k identitě a struktuře moderních měst. Pokud jde o popularitu sportu, zejména fotbalu, stal se významným moderním prvkem, kde se odehrávají specifické ...
 • Vaníček, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Článek se zaměřuje na udržitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Mezi účastníky výzkumu patřily obce, zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu, obyvatelé a návštěvníci. Moravský kras (CHKO) je ...
 • Frank, Benedikt (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Tento článek ukazuje ekonomický dopad duševních onemocnění a také různé přístupy k odhadu nákladů. K posouzení zátěže duševních chorob existují tři různé způsoby: lidský kapitál, ekonomický růst a hodnota statistického ...
 • Petrová, Michaela; Krügerová, Martina; Kozieł, Michal (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Podmínky INCOTERMS jsou mezinárodně uznávané dodací doložky. Jejich výhodou je srozumitelnost a jednotná interpretace smluvními stranami, a také jednoduché začlenění do smlouvy. Nespornou výhodou je i pravidelná aktualizace. ...
 • Knapková, Miroslava; Martinkovičová, Miriam; Kaščáková, Alena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Príspevok sa zameriava na rozdelenie času samostatne zárobkovo činných osôb na platenú prácu (podnikanie), neplatenú prácu, voľný čas a ďalšie neprodukčné činnosti a ich prepojenie na pocity šťastia (ako súčasť subjektívneho ...
 • Lu, Yang; Siegfried, Patrick (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Vzhledem k širokému používání Internetu se mnoho průmyslových odvětví rychle rozvíjí. Ekonomika založená na Internetu představuje významnou hrozbu pro tradiční ekonomiku. Živé vysílání plus elektronický obchod, který je ...

View more