ACC Journal

repozitář DSpace

ACC Journal

 

ACC JOURNAL je odborný časopis, publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. Jeho vydávání navazuje na sborník „Vědecká pojednání“, který vycházel v letech 1995 až 2008.

ACC JOURNAL is scientific journal publishing original reviewed scientific papers, scientific studies, papers presented at conferences, and findings of research projects. It is building upon the tradition of the “Scientific Treatises” published between 1995 and 2008.

ISSN: 1803-9782

Licence: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Webová stránka: http://acc-ern.tul.cz/acc-journal
Vědní oblasti: přírodní vědy a technika, ekonomie, společenské vědy
Jazyk: angličtina, čeština, polština, němčina, slovenština
Periodicita: 3x ročně

Kontaktní osoba: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D., helena.neumannova@tul.cz, +420 485 352 318

kolekce v této komunitě

poslední příspěvky

 • Fränzle, Stefan (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017)
  Chitin which is located at outer surface of arthropods and some other organisms adsorbs quite a variety of possible environmental pollutants such as heavy-metal ions and –complexes and biomethylation products; thus ...
 • Pletinckx, An; Fiß, Daniel; Kratzsch, Alexander (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017)
  The simulation tool DynStar, created by Hochschule Zittau/Görlitz IPM department, was previously using only single-step methods to solve differential equations. This paper describes the development of a multiple step method ...
 • Vráblíková, Jaroslava; Vráblík, Petr; Blažková, Miroslava; Wildová, Eliška (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017)
  Coal mining has had demonstrable negative impacts on the region and the landscape. In accordance with a growing number of inhabitants, the demand for energy consumption is constantly increasing. For the future, it is ...
 • Vitvar, Tomáš; Kändler, Matthias; Šmída, Jiří; Komínková, Dana; Ženková Rudincová, Kateřina; Drápela, Emil; Zágoršek, Kamil; Součková, Lucie; Berchová, Kateřina; Bílý, Michal; Böhm, Hynek (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017)
  This paper describes the trilateral transboundary project Prameny spojují/Quellen verbinden launched in 2016 under the coordination of the Technical University of Liberec. The aim of the project is a complex hydrochemical, ...
 • Šeflová, Iva; Jandová, Soňa; Mrázková, Kristýna; Hůla, Lukáš; Honců, Jan; Klečková, Kamila (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017)
  The aim of this study was to evaluate the possibilities of execution of the 60 second Bosco test of anaerobic power and capacity using the Emed system with mobile pedographic system Pedar in field conditions. Apart from ...
 • Švadláková, Radka (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2014)
  The author of the article focuses on implementing a new method for teaching the Russian language with so called video-presentations. Here, she presents a project that was initiated between the Language Center at the ...
 • Tellinger, Dušan (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2014)
  Every college student should show certain competences: cultural, communicative, social, and as well as language competence to a certain extent. Therefore, it is necessary to develop the basic knowledge of students and ...
 • Zhdanova, Nataliya (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2014)
  This article deals with the question of how best to manage the problem of differences (i.e., entrance level of students, number of lessons, evaluation and examination criteria) when teaching German at various institutions ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS