Časopisy

Permanent URI for this community

Browse

Communities of this Community

Now showing 1 - 10 of 11
 • Academix revue
  Český esejistický kaleidoskop
 • ACC Journal
  ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Od čísla 2/2023 jsou časopisu přidělována DOI vědeckého nakladatelství De Gryuter. Obsah je přístupný z: https://sciendo.com/journal/ACC
 • E+M Ekonomie a Management
  E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Fontes Nissae = Prameny Nisy
  Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí.
 • Historia scholastica
  Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Statě analyzují výchovné a vzdělávací procesy v historické perspektivě, rekonstruují významné výchovné a vzdělávací diskurzy, jejich strukturu a východiska. Studie se věnují roli významných aktérů výchovy a vzdělávání či osobnostem pedagogického myšlení. Časopis je vydáván významnou vědeckou a muzejní institucí - Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Technickou univerzitou v Liberci, je řízen výkonnou a mezinárodní redakční radou časopisu a jeho směřování je kontrolováno Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
 • LEF_ Liberec Economic Forum
  Liberec Economic Forum 2023 is a platform for presentation of research findings and for exchange of experience relating to economic development and knowledge economy.
 • T-UNI 360
  T-UNI 360. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885
 • T-UNI retro
  T-UNI retro. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885.
 • UNIKNI TUL
  Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL
 • Učitel matematiky
  Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků, ve spolupráci s Fakultou přirodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci a s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. (Dříve vycházel ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.) Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.