2011/2 - Social Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVII 2011/2

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Jerzy Ladysz, Ph.D. – Wroclaw University of Economics

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  Volunteers in organizing sport events: foreign experience analysis
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Timoshenko, Daria; Shishova, Natalia
  Na významných sportovních událostech je největší část práce odvedena širokou skupinou dobrovolníků, kteří provádějí celé spektrum činností provázejících takové události. Tato studie se snaží definovat doposud neprozkoumané oblasti týkající se činnosti dobrovolníků při sportovních událostech. Co je motivuje, jak a kde je najímat, měli by být nějak odměněni za dobře odvedenou práci? Výsledky a hlavní závěry výzkumu zahrnují různé typy náboru, ubytování a úkolů v závislosti na druhu sportovní události. Je nutno dodat, že role dobrovolníků nabývá na důležitosti. Zkušenosti evropských dobrovolníků mohou být také využity při pořádání olympijských her v Soči v roce 2014.
 • Item
  Brand management: perceiving of Summer olympic games brand by the czech public
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Čáslavská, Eva; Petráčková, Jana
  Článek prezentuje výsledky výzkumu osobnosti sportovních značek velkých sportovních akcí na příkladu letních olympijských her. Výzkum využívá metodiky standardizované americkou autorkou J. Aaker zabývající se značkou. Ve výzkumu bylo zhodnoceno 42 vlastností sportovních značek rozdělených do 5 dimenzí. Výsledky prezentují vlastnosti, které vystihují pozitivně danou značku, dále vlastnosti, které danou značku nevystihují a vlastnosti, ke kterým veřejnost zastává neutrální postoj. Autoři pak uvádějí ke každé sportovní značce návrh opatření vedoucích ke zlepšení osobnosti značky letních olympijských her, která lze využít pro lepší porozumění s diváky a veřejností, pro vytváření komunikační strategie a pro rozvíjení hodnoty značky u veřejnosti.
 • Item
  The basic stage of training of young athletes
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Jeřábek, Petr
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u plaveckého způsobu prsa a dále popsat zapojení vybraných svalů při provedení jednotlivého cyklu u vybrané skupiny. Sledování kineziologického obsahu pohybu vybraných svalů se uskutečnilo formou srovnávací analýzy pomocí kvalitativního rozboru videozáznamu a na základě kvantitativního porovnání intenzity elektrického potenciálu vybraných svalů. Sledovaný soubor tvořili čtyři plavci, z toho dva muži a dvě ženy, ve věku 22 – 30 let. V době výzkumu se pouze tito plavci zúčastňovali závodů v plavání tělesně postižených v ČR v kategorii A2. Výsledky ukazují na nesymetrickou aktivitu vybraných svalů (m. pectoralis major, m. trapesius a m. obliques). V intraindividuálním porovnání vykazují sledované osoby stabilní provedení dovedností. Elektrická aktivita vybraných svalů je při porovnání mezi jednotlivými pokusy podobná.
 • Item
  Effort and efficiency in elite amateur boxing tournaments
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Chaplin, David; Halbert, Christy; Knapp, Andrew
  Tento výzkum je založen na velmi úzké základně v oblasti ekonomie sportu, v oblasti amatérského boxu. Konkrétně, „záležitost stylu“, kdy semifinále je testováno (nezávisle) pomocí různých analytických prostředků u nejaktivnějších (tzn. nejlepších zápasů) v amatérských utkáních na Světovém turnaji v amatérském boxu, kategorie muži (2007) a na Světovém turnaji v amatérském boxu, kategorie ženy (2010). K ocenění kvality výkonu se užívají dvě měřítka: snaha (akce) a efektivita (přibližný ekvivalent pro „ostrost“). Důkazy nepodporují tvrzení, že boxeři – muži zvyšují své úsilí na počátku turnaje a maximalizují své výkony v semifinálových zápasech, a ani hypotézu “learning by doing”. Naopak efektivita se stabilně zvyšuje v průběhu celého turnaje. Ženy vykazují statisticky významný růst efektivity v semifinálových zápasech, ale není u nich patrný jasný vzorec chování z hlediska úsilí během turnaje. Návrhy pro budoucí výzkum zahrnují analýzu velkého počtu elitních amatérských turnajů coby důkladnou prověrku vnitřní vyhodnocovací metody z hlediska výzkumů úsilí soutěžících. Takové výzkumy by pomohly doplnit objektivní měřítko úsilí použité zde pro subjektivní náhled na úsilí, které vkládají do svých zápasů amatérští boxeři.
 • Item
  The investigation of the complex coordination and the reliability of jumps performance in the second part of figure skaters` free programmes
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Pakhamovich, Nadezhda; Absalyamova, Irina
  Provádění komplikovaných koordinačních prvků ve druhé části programu po značném zatížení klade vysoké nároky na parametry a připravenost sportovců, proto je navýšena dodatečným koeficientem, který znásobuje základní hodnoty. V naší práci je analyzována koordinativní obtížnost druhé části programu krasobruslařů, zkoumáme tedy různé zátěže a hodnoty skokových prvků ve druhé části programu. Mimoto je uváděna statistika spolehlivosti těchto skokových prvků pod pojmem „procento uskutečnění“.