DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Tichánková, Simona
  Cílem bakalářské práce je provést analýzu a zhodnocení interního personálního marketingu v rámci působení v konkrétní společnosti a konečné zhodnocení a vznesení návrhů. Celkový průzkum vycházející z této práce je založen ...
 • Petrová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením investiční aktivity podniku HACO spol. s r.o., která se nachází v Liberci. Rešeršní část práce je zaměřena na vymezení investiční činnosti. Dále jsou popsány postup ...
 • Matula, Vladimír
  Bakalářská práce s názvem Personální marketing ve vybraném podniku se zaměřením na recruitment se věnuje jednomu z nejdůležitějších procesů v oblasti řízení lidských, tedy procesu získávání zaměstnanců. Teoretická část ...
 • Machová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou produktové strategie podniku. Hlavním cílem je představení výrobkového mixu společnosti a následné provedení analýzy životního cyklu vybraného produktu. V teoretické části práce ...
 • Kučerová, Pavlína
  Tématem této bakalářské práce je zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů podniku. Teoretická část popisuje poznatky, potřebné pro zpracování praktické části práce, týkající se finanční analýzy, časových řad, ...

View more