DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Vencláková, Jitka; Zizienová, Marta; Fišer, Jiří; Schmidtová, Barbora; Řípová, Jana; Trykarová, Markéta (2021-03-05)
  Podklady připravili: Naďa Haščáková, Jaroslava Samešová, Lenka Masaříková, DiS., Ing. Igor Kopetschke, Bc. Kateřina Grulišová
 • Černotová, Aneta
  Cílem práce je analyzovat mezilidské vztahy v americkém seriálu, Teorie velkého třesku a schopnosti vybraných ženských postav je ovlivnit. Všechny tři hlavní ženské postavy, jsou ve všech ohledech velice rozdílné osobnosti. ...
 • Gabarová, Lucie
  Bakalářská práce se obecně zabývá manipulativními technikami, používanými uvnitř sekt, pomocí kterých jsou ovlivňováni jejich členové. Stěžejní část této práce je teoretická, doplněna o praktickou část, obsahující ilustrativní ...
 • Wohlfahrtová, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá vyobrazením žen ve filmové, fotografické a karikaturní tvorbě ve Velké Británii na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Práce se zaměřuje na tři klíčové oblasti života, mezi něž autorka ...
 • Kopecká, Renata
  Tématem bakalářské práce jsou závislosti v knihách určených dětem a mládeži. Teoretická část se zaměřuje zejména na bližší specifikování této oblasti literatury a celkové představení pojmu závislost. Práce nabízí náhled ...

View more