Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Item
Geometrické hrátky s Klokánkem
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Uhlířová, Martina; Jednota českých matematiků a fyziků
Článek je věnovaný úlohám z mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan, konkrétně úlohám kategorie Klokánek, která je určená pro 4. a 5. třídy základních škol. Cílem článku je předložit učitelům primární školy inspirativní soubor úloh zaměřených na rozvíjení geometrické představivosti dětí. Všechny úlohy byly převzaty ze soutěžních úloh kategorie Klokánek z posledních deseti ročníků soutěže, tedy z let 2010 až 2019.
Item
Sonda do představ a základních znalostí žáků středních škol v učivu pravděpodobnosti
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Fiala, Jan; Jednota českých matematiků a fyziků
Článek přináší výsledky dotazníku zadaného žákům středních škol a zaměřenéno na jejich znalosti z pravděpodobnosi. Žáci odpovídali na otázky týkající se pravděpodobnosti a řešili základní úlohy z pravděpodonotis. Článek shrnuje i některé časté chyby a miskoncepce.
Item
Jak to vlastně je? Velikost úsečky
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kuřina, František; Vondrová, Naďa; Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři se zamýšlejí nad problematikou velikosti úsečky a jejího měření, a to z pohledu historie, ale zejména výuky tématu v hodinách matematiky. Pozornost věnují i matematickému hledisku.
Item
Dva dny s didaktikou matematiky
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Flejberková, Dorota; Jednota českých matematiků a fyziků
Článek informuje o 25. ročníku konference Dva dny s didaktikou matematiky, která je každoročně pořádána PedF UK v Praze ve spolupráci s SUMA JČMF.
Item
Soutěž Pangea za výjimečných podmínek
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kaslová, Michaela; Jednota českých matematiků a fyziků
Krátká zpráva z finálového dne soutěže Pangea.