DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Rozkovec, Martin (2022-01-14)
  Sborník příspěvků česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia.
 • Havránková, Tereza (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Koncept výuky převrácená třída se stal v posledních letech využívaným přístupem především v hodinách matematiky a přírodních věd. Závěry různých studií ale ukazují, že převrácenou třídu lze úspěšně implementovat i do online ...
 • Schwarz, Michal (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Recenzní článek přibližuje publikaci o etnografických, lingvistických a sociálních vztazích v rodinách, které zůstaly po válkách ve Vietnamu. Někteří členové rodin stále čelí poválečným tlakům a postižením válečnými traumaty. ...
 • Romová, Hana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Hodnocení v oblasti osvojování neboli učení se cizím jazykům má ve srovnání s jinými oblastmi vzdělávání specifické rysy. Jazykové testování je kromě jiného unikátní tím, že jazyk je nejen obsahem, ale i nástrojem měření. ...
 • Šimková, Květoslava; Ramadanová, Jitka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Tento článek je věnován vybraným aspektům vzdělávání na dálku (online), které by se daly uplatnit i ve výuce prezenční za účelem zkvalitnění a zefektivnění výukového a učebního procesu. Autorky zde seznamují s výsledky ...

View more