Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Item
Konstrukce převrácených hodnot reálných čísel na jednotkových kuželosečkách
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Spíchal, Luděk; Jednota českých matematiků a fyziků
Článek se zabývá konstrukcí převrácených hodnot reálných čísel použitím jednotkových kuželoseček a využitím předvedených konstrukcí k určení hodnoty tzv. pythagorejských průměrů.
Item
Kalkulativní úlohy jako nástroj diagnostiky
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Slezáková, Jana; Jirotková, Darina; Jednota českých matematiků a fyziků
Cílem článku je ukázat učitelům jednu z možností, jak diagnostikovat znalosti žáků 1. stupně ZŠ v oblasti kalkulativních dovedností. Diagnostika je důležitý prvek formativního hodnocení ve vyučování (nejen) matematice. Pro mnohé překvapivě mohou jako nástroj diagnostiky sloužit i tzv. sloupečkové úlohy. Nabízíme konkrétní způsob diagnostiky, který jsme realizovali s využitím dat z výzkumného projektu, který se zabývá školní neúspěšností v matematice a českém jazyce na 1. stupni ZŠ. Analyzovali jsme řešení deseti kalkulativních úloh, které byly součástí didaktického testu z matematiky. Úlohy v článku charakterizujeme a uvádíme jejich diagnostický potenciál a gradační parametry. u každé úlohy uvádíme počet řešitelů, jejich úspěšnost a všechny chyby, které se v žákovských řešeních objevily. u nejčastějších chyb popisujeme jejich pravděpodobné příčiny a navrhujeme k nim reedukační postupy. Na jednom případu ukazujeme, jak lze některé reedukační postupy formulovat pro konkrétního žáka.
Item
Postupnými krůčky k rozvíjení rovinné představivosti
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Bímová, Daniela; Břehovský, Jiří; Jednota českých matematiků a fyziků
V příspěvku jsou představeny náměty několika úloh k procvičování jak dvou typů geometrických binárních operací, přesněji sjednocení a průniku rovinných bodových množin, tak i názvů mnohoúhelníků různých tvarů, které uvažujeme právě za ony rovinné bodové množiny. K hledání požadovaných řešení zmiňujeme možnosti využití nejen dílků průmyslově vyráběných stavebnic, vytvořených papírových či foliových modelů, ale také dynamického geometrického softwaru GeoGebra, anebo speciálně vytvořených rovinných obrazců pomocí 3D tisku. Zadávané úlohy mají potenciál k rozvoji rovinné a postupně také prostorové představivosti žáků.
Item
15 pohledů na školskou matematiku. Jak to vidíme
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Blažková, Růžena; Jednota českých matematiků a fyziků
Recenze publikace autorů Františka Kuřiny a Nadi Vondrové 15 pohledů na školskou matematiku: jak to vidíme, kterou vydalo v roce 2022 nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Item
Ústřední kolo Matematické olympiády na Gymnáziu v Teplicích
(The Union of czech mathematicians and physicists, ) Hofmanová, Pavla; Krátká, Magdalena; Jednota českých matematiků a fyziků
Krátká zpráva o konání ústředního kola Matematické olympiády v Teplicích