DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Jaklová, Michaela
  Infuzní terapie je dennodenní rutinou pro všeobecné sestry. V teoretické části se zabýváme charakteristikou infuzní terapie, kompetencemi, jejím příslušenstvím a ásledně ošetřovatelským postupem před, během a po aplikaci. ...
 • Petříková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá návrhem vzdělávacího přírodovědného projektu na prvním stupni základní školy. V teoretické části je popsána problematika lesního ekosystému a projektové metody, která může být vhodným nástrojem ...
 • Novotná, Iva
  Diplomová práce se věnuje tématice epilepsie u žáka 1. stupně základní školy. Teoretická část se zabývá epilepsií jako chronickým onemocněním, její klasifikací, terapií a prognózou. Popisuje také specifika diagnostiky ...
 • Linková, Marie
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím literatury s dětským hrdinou v čele. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první kapitole ...
 • Grycová, Martina
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvíjení emoční inteligence na 1. stupni základní školy a klade si za cíl vytvořit ucelený program, jež bude skýtat možnosti, jak pracovat s dětmi mladšího školního věku a rozvíjet ...

View more