Cena děkana za vynikající diplomovou práci

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

 

Cena děkana za výjimečné magisterské práce.

Recent Submissions

  • Hladíková, Tereza
    Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout čtenáři informace o tom, jaký obraz o učiteli a jeho profesi je vytvářen současným denním tiskem v ČR. Obraz je prezentován na základě sběru dat z vybraného deníku z činnosti ...
  • Mináčová, Aneta
    Cílem práce je charakterizovat vybrané expresivní techniky, popsat jejich historii a vývoj (popř. současné směry), teoretická východiska, metody, formy, techniky a cílové skupiny. Praktická část popisuje, jak muzikoterapie ...