Vliv generace Y a generace Z na televizní vysílání a online reklamu

Abstract
Tato studie byla vypracována za účelem popsání změn v reklamním odvětví ve Spojeném království způsobených technickým vývojem v oblasti internetu. Internetová reklama ve Spojeném království zaujímá 50 procentní podíl na trhu (Goodman, 2015). Zajímavé je, že tato hodnota je významně vyšší v porovnání s tou celosvětovou. Průzkum prezentovaný v této práci byl zaměřen na nejmladší věkové skupiny, tedy na generaci Y (ve věku 22 až 37 let) a generaci Z (ve věku do 21 let), protože tyto věkové skupiny byly internetem nejvíce ovlivněny. V této studii byl použit kvantitativní výzkum a data byla shromážděna prostřednictvím dotazníku. Celkově se studie zúčastnilo 116 respondentů z generace Y a Z, jejichž odpovědi odhalily několik rozdílností v chování spotřebitelů z těchto dvou gerací. Jedním z těchto rozdílů byla například silná závislost na sociálních sítích, a zda se spotřebitelé zaobírají ochranou osobních údajů, jež o nich firmy nashromáždí, a dale také různá úroveň spokojenosti s tradiční televizí a tzv. on-demand televizí. Tato studie by mohla být použita jako východisko pro zhotovení marketingového plánu cíleného na spotřebitele z generace Y a generace Z.
This study was commissioned to determine the transformation in the advertising industry caused by the invention of the internet, owing to the fact that online advertising has a 50 percent market share (Goodman, 2015) in the United Kingdom. Interestingly, this figure is significantly higher in comparison to the global one. Furthermore, this study was researched on the youngest generations: Millennials (between 22 and 37 years old) and Post-Millennials (up to 21 years old). Since these generations were the most influenced by the internet. Moreover, the methodology of this study was quantitative and data was collected through a questionnaire. The 116 Millennial and Post-Millennial participants collaborated in this study whose findings uncovered several consumer behaviours on these generations. For instance, a strong addiction to social media, consideration of data privacy policy from the consumer's perspective and the level of satisfaction with traditional television and on-demand television. Overall, these generations appear, in some aspects, to be similar to each other, though several incongruities have been disclosed. This study could be used in order to comprehend the Millennials and Post-Millennials consumer behaviour, and ultimately to create marketing plan.
Description
Subject(s)
Televizní reklama, internetová reklama, umělá inteligence, chování spotřebitele, generace Y, generace Z, Television advertising, online advertising, artificial intelligence, consumer behaviour, Millennials, Post-Millennials
Citation
ISSN
ISBN