Vliv generace Y a generace Z na televizní vysílání a online reklamu

dc.contributorMrázek Jan, Ing. : 66811
dc.contributor.advisorSemerádová Tereza, Mgr. Ph.D. : 63774
dc.contributor.authorZadražil, Pavel
dc.contributor.otherMcEachern Morven Konzultant2 : 66803
dc.date.accessioned2019-06-07T13:21:10Z
dc.date.available2019-06-07T13:21:10Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2018-09-03
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato studie byla vypracována za účelem popsání změn v reklamním odvětví ve Spojeném království způsobených technickým vývojem v oblasti internetu. Internetová reklama ve Spojeném království zaujímá 50 procentní podíl na trhu (Goodman, 2015). Zajímavé je, že tato hodnota je významně vyšší v porovnání s tou celosvětovou. Průzkum prezentovaný v této práci byl zaměřen na nejmladší věkové skupiny, tedy na generaci Y (ve věku 22 až 37 let) a generaci Z (ve věku do 21 let), protože tyto věkové skupiny byly internetem nejvíce ovlivněny. V této studii byl použit kvantitativní výzkum a data byla shromážděna prostřednictvím dotazníku. Celkově se studie zúčastnilo 116 respondentů z generace Y a Z, jejichž odpovědi odhalily několik rozdílností v chování spotřebitelů z těchto dvou gerací. Jedním z těchto rozdílů byla například silná závislost na sociálních sítích, a zda se spotřebitelé zaobírají ochranou osobních údajů, jež o nich firmy nashromáždí, a dale také různá úroveň spokojenosti s tradiční televizí a tzv. on-demand televizí. Tato studie by mohla být použita jako východisko pro zhotovení marketingového plánu cíleného na spotřebitele z generace Y a generace Z.cs
dc.description.abstractThis study was commissioned to determine the transformation in the advertising industry caused by the invention of the internet, owing to the fact that online advertising has a 50 percent market share (Goodman, 2015) in the United Kingdom. Interestingly, this figure is significantly higher in comparison to the global one. Furthermore, this study was researched on the youngest generations: Millennials (between 22 and 37 years old) and Post-Millennials (up to 21 years old). Since these generations were the most influenced by the internet. Moreover, the methodology of this study was quantitative and data was collected through a questionnaire. The 116 Millennial and Post-Millennial participants collaborated in this study whose findings uncovered several consumer behaviours on these generations. For instance, a strong addiction to social media, consideration of data privacy policy from the consumer's perspective and the level of satisfaction with traditional television and on-demand television. Overall, these generations appear, in some aspects, to be similar to each other, though several incongruities have been disclosed. This study could be used in order to comprehend the Millennials and Post-Millennials consumer behaviour, and ultimately to create marketing plan.en
dc.description.mark
dc.format63 s. (90 291 znaků)
dc.format.extentGrafy Nejsou
dc.identifier.signatureV 201900589
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152539
dc.language.isoan
dc.relation.isbasedonBRYANT, Andy a Charlie MAWER. 2016. The TV brand builders: how to win audiences and influence viewers. Philadelphia: KoganPage. ISBN 9780749476700. JANOUCH, Viktor. 2014. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press. ISBN 978-80-251-4311-7. KOLEKTIV AUTORŮ. Online marketing: Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press. ISBN 9788025141557.  KOSORIN, Dominik. 2016. Introduction to programmatic advertising. Praha: [Dominik Kosorin], 2016. ISBN 978-8026096115.  SMITH, Mike. 2015. Targeted: how technology is revolutionizing advertising and the way companies reach consumers. New York: AMACOM/American Management Association. ISBN 9780814449011. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ 
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectTelevizní reklamacs
dc.subjectinternetová reklamacs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectchování spotřebitelecs
dc.subjectgenerace Ycs
dc.subjectgenerace Zcs
dc.subjectTelevision advertisingen
dc.subjectonline advertisingen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectconsumer behaviouren
dc.subjectMillennialsen
dc.subjectPost-Millennialsen
dc.subject.verbisspotřebitelské chovánícs
dc.titleVliv generace Y a generace Z na televizní vysílání a online reklamucs
dc.titleThe Influence of the Millennial and Post-Millennial Generations on Television and Online Advertisingen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMI
local.degree.programmeSystémové inženýrství a informatika
local.degree.programmeabbreviationB6209
local.department.abbreviationKIN
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000287
local.identifier.stag38355
local.identifier.verbiskpw06581286
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo589
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:14cs
local.verbis.studijniprogramKIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
New_Television_and_Online_Advertising.pdf
Size:
1.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_Zadrazil.pdf
Size:
163.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Zadrazil.pdf
Size:
117.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
17.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP