Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

Permanent URI for this collection

Ceny se udělují za mimořádné závěrečné práce, které byly obhájeny na TU v Liberci v magisterském (diplomové práce) nebo doktorském (disertační práce) studijním programu, případně i bakalářském studijním programu (bakalářské práce), a to především na fakultě strojní v oboru konstrukce strojů a zařízení v zaměření sklářské a keramické stroje, v oborech elektronické informační a řídicí systémy, automatické řízení a inženýrská informatika a mechatronika na fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, na fakultě textilní v oboru textilní design a na hospodářské fakultě.

News

https://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/stipendijni-fond-nadace-preciosa

Browse