Adaptivní chapadlo s poddajnými úchopnými prvky

Title Alternative:Adaptive gripper with compliant gripping units
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem předkládané bakalářské práce je prozkoumání možností tvarově poddajného uchopování. Na základě rešerše se práce zabývá návrhem koncepčního řešení tvarově poddajných úchopných prvků a návrhem jeho konstrukčního řešení, které bude možno aplikovat pro komerčně dodávaná chapadla různých typů. Součástí práce je také navržení testovacího zařízení a ověření funkčnosti navrhovaného řešení.
The bachelor degree thesis is focused on thorough analysis of present state of compliant grippers. Based on the research thesis comes up with a concept solution of the gripping units which are able to adapt its shape and also focuses on a construction solution which can be applied to various types of commercial grippers. Part of the thesis is also design of testing device and verifying the function of the solution.
Description
katedra: KSR; přílohy: 20 výkresů; rozsah: 60
Subject(s)
robotika, adaptivní, universální, přizpůsobivé, chapadlo, uchopování, tvarově přizpůsobivé čelisti, magneto, elektro reologická kapalina, adaptivní vakuový systém, polymery s tvarovou pamětí, robotic, adaptive, versatile, universal, conformable, compliant gripper, gripping, grasping, shape adaptive jaws, jamming, electrorheological, magnetorheological fluid gripper, shape memory polymers
Citation
ISSN
ISBN