Zařízení pro intenzivní míchání skloviny v malé pánvové peci

Title Alternative:Equipment for Intensive Glass Melt Stirring in a Small Pot Furnace
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work deals with the design and construction of an equipment for an intensive glass melt stirring in a new type of a small pot furnace. The design and construction is based on a long-time personal experience with pot furnaces operations. Knowledge and development trends gained during my bachelor studies are included. The submitted work gives a summary of literal research dealing with used solutions and describes calculation and experimental results necessary for designing a homogenization equipment. Different solutions of the homogenization equipment are presented and a chosen design is worked out in details. A remarkable increase of the glass melt homogeneity in a small pot furnace can be achieved using this design.
Předkládaná bakalářská práce se zabývá řešením a konstrukcí zařízení pro intenzivní míchání skloviny v novém typu malé pánvové pece. Návrh konstrukčního řešení vychází z dlouholetých osobních zkušeností s provozem pánvových pecí a jsou v něm promítnuty poznatky a trendy získané během bakalářského studia. Práce shrnuje výsledky rešerše používaných řešení a popisuje výsledky výpočtů a experimentů nutných pro konstrukci homogenizačního zařízení. Jsou předloženy návrhy variant koncepčního řešení homogenizačního zařízení a v závěru práce je podrobně rozpracován vybraný koncept řešení. Jeho aplikací dojde k výraznému zvýšení homogenity skloviny v malé pánvové peci.
Description
katedra: KSR; přílohy: 49 výkresů,; rozsah: 51 s. (53 816 znaků)
Subject(s)
glass melt stirring, glass homogenization, pot furnace, míchání skloviny, homogenizace skloviny, pánvová pec
Citation
ISSN
ISBN