Technologická hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla

Title Alternative:Technological End Effector of Industrial Robot for Surface Working of Flat Glass
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh konstrukčního řešení technologické hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla. Konstrukce hlavice pracuje na principu mechanického matování kartáči s brusnými zrny syntetického diamantu. Práce předkládá rozbor budoucího vývoje této technologie. Dále jsou zpracovány konstrukční návrhy hlavice a koncepce instalace hlavice do systému s průmyslovým robotem. Součástí práce je také stanovení technických podmínek pro efektivní využití této technologie, které byly zpracované na základě měření funkčního vzorku. Výkresová dokumentace konstrukčního návrhu je přiložena k práci.
Description
66 s. :obr., tab., grafy, výkresy +CD ROM +vol. příloha
Subject(s)
industrial robots, průmyslové roboty
Citation
ISSN
ISBN