Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

DSpace Repository

Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

 

Ceny se udělují za mimořádné závěrečné práce, které byly obhájeny na TU v Liberci v magisterském (diplomové práce) nebo doktorském (disertační práce) studijním programu, případně i bakalářském studijním programu (bakalářské práce), a to především na fakultě strojní v oboru konstrukce strojů a zařízení v zaměření sklářské a keramické stroje, v oborech elektronické informační a řídicí systémy, automatické řízení a inženýrská informatika a mechatronika na fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, na fakultě textilní v oboru textilní design a na hospodářské fakultě.

News

https://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/stipendijni-fond-nadace-preciosa

Recent Submissions

 • Uličný, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh optimalizovaného řešení zásobovacíhosystému v závodě AGC Chudeřice.Teoretická část je zaměřena na popis metod přímého měření práce, definovánídruhů plýtvání, zásady navrhování logistických ...
 • Taich, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby z vytvrditelných fotopolymerů, a to hlavně za pomoci 3D DLP tiskáren. Technologie aditivní výroby DLP je v práci charakterizována a členěna podle různých kritérií. ...
 • Seidl, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem chování kavitační bublinky v blízkosti pružnéstěny, která v experimentech představuje lidskou tkáň. Chování bublinky jeposuzováno pro různé vzdálenosti bublinky od pružné stěny a různé ...
 • Vašata, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat zařízení na výrobu vlákna z termoplastického materiálu pro 3D tiskárny. V práci jsou popsány možné návrhy konstrukcí pro rozdílné typy termoplastických materiálů a různé teplotní ...
 • Kulifay, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá posouzením možností výroby skleněných nanovláken pomocí elektrostatického pole, a podrobným rozborem zvlákňujících skelných metod v porovnání s polymerním elektrospinningem. Veškeré poznatky se ...
 • Fikar, David (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem diplomové práce je návrh konstrukčního řešení technologické hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla. Konstrukce hlavice pracuje na principu mechanického matování kartáči s brusnými zrny syntetického ...
 • Stloukal, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The bachelor work deals with the design and construction of an equipment for an intensive glass melt stirring in a new type of a small pot furnace. The design and construction is based on a long-time personal experience ...
 • Mikan, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Předmětem předkládané bakalářské práce je prozkoumání možností tvarově poddajného uchopování. Na základě rešerše se práce zabývá návrhem koncepčního řešení tvarově poddajných úchopných prvků a návrhem jeho konstrukčního ...