Využití inovativního marketingu

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na využití inovativního marketingu ve vybraném podniku. Jejím cílem je navržení influencer marketingové kampaně ve společnosti Maisie. Teoretická část objasňuje pojmy, kterými jsou například marketing či marketing na internetu. Následně jsou uvedeny marketingově nejvýznamnější sociální sítě a poté je blíže vysvětlen pojem inovativní marketing, konkrétně především influencer marketing. V praktické části je představena společnost Maisie, která je následně pomocí sekundárních dat komparovánas konkurenčními podniky a jejich obsahem na sociálních sítích. Další část diplomové práce je věnována návrhu influencer marketingové kampaně, ve které jsou podrobně představeni vybraní influenceři a jejich dosavadní projekty. Je zde také specifikován samotný předmět spolupráce jednotlivých influencerů a rovněž i způsob hodnocení kampaně.
The diploma thesis is focused on the use of innovative marketing in a selected company. The goal is to design an influencer marketing campaign at Maisie. The theoretical part clarifies concepts such as marketing or marketing on the Internet. Subsequently, the most important social networks in marketing and then the concept of innovative marketing is explained in more detail, specifically influencer marketing. The analytical part presents the company Maisie. In the next part secondary data were used to compare marketing communication on social networks of Maise with competeing companies. The next part of the diploma thesis is devoted to the design of influencer marketing campaign, in which selected influencers and their current projects are presented in detail. It also specifies the very subject of cooperation of individual influencers, as well as the method of evaluating the campaign.
Description
Subject(s)
Inovativní marketing, influencer, influencer marketing, kampaň, marketing, marketingová kampaň, marketingová komunikace, sociální sítě, Innovative marketing, influencer, influencer marketing, campaign, marketing, marketing campaign, marketing communication, social networks
Citation
ISSN
ISBN