Hodnocení žáků ve vyučování

Title Alternative:Evaluation of pupils in tuition
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis treats of possibilities of evaluation of pupils in tuition. It deals with different evaluation forms. It attends to comparing verbal evaluation and marking especially. An author focuses on checking methods and describes advantages and disadvantages of oral and written examination. The thesis involves the basic information about self-assessment of pupils and describes methods of self-assessment during tuition. The author mentions then aims, functions and phases of evaluation. The practical part of bachelor thesis is processed by statistical investigation which the pedagogical workers of grammar schools in Jablonec nad Nisou were taking part. The thesis processed the questions about self-assessment and mutual evaluation of pupils. It searches which evaluation form and method of examination dominates. The practical part gives notice of problems connecting with the evaluation in tuition.
Bakalářská práce pojednává o možnostech hodnocení žáků ve vyučování. Zabývá se různými formami hodnocení. Především se věnuje srovnávání slovního hodnocení a klasifikace. Autorka se zaměřuje na metody zkoušení a popisuje výhody a nevýhody ústního a písemného zkoušení. Práce zahrnuje základní informace o sebehodnocení žáků a popisuje metody sebehodnocení ve vyučování. Dále se autorka zmíní o cílech, funkcích a etapách hodnocení. Praktická část bakalářské práce je zpracována na základě statistického šetření, kterého se účastnili pedagogičtí pracovníci středních škol v Jablonci nad Nisou. Práce zpracovává otázky týkající se sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků. Zkoumá, která forma hodnocení a zkoušení ve výuce převládá. Praktická část v závěru informuje čtenáře o obtížích spojených s hodnocením žáků ve vyučování.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 49
Subject(s)
evaluation, evaluation forms, checking methods, verbal evaluation, marking, written examination, oral examination, self-assessment, hodnocení, formy hodnocení, formy zkoušení, slovní hodnocení, klasifikace, písemné zkoušení, ústní zkoušení, sebehodnocení
Citation
ISSN
ISBN