Bakalářské a diplomové práce

repozitář DSpace

Bakalářské a diplomové práce

poslední příspěvky

 • Georgieva ognyanova, Iliyana (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Diplomová práce se zabývá využitím mikrovlnného ohřevu v textilním průmyslu. Byla zjišťována možnost využití mikrovlnného záření při barvení polyesterových textilií disperzními barvivy. Teoretická část této diplomové ...
 • Bizubová, Bibiána (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Cílem této diplomové práce je příprava nanočástic stříbra elektrochemickou metodou. V teoretické části práce jsou popsané současné poznatky o nanočásticích stříbra a jejich antimikrobiálních účincích. V experimentální části ...
 • Špaldová, Miroslava (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Tato diplomová práce se zabývá testováním fotokatylické aktivity oxidu titaničitého, jak ve vodných roztocích organických látek, tak i na textilním nosiči. V teoretické části je obecně popsána fotokatalýza, využití ...
 • Seleti, Rachelapo Jeany (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The aim of this study has been to observe the effect of TiO2 nanoparticles as it was used in finishing methods such as printing, sol gel and hydrophobic finish. To study the surface wettability of textile fabrics by contact ...
 • Francírková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem fotoreaktoru s textilním nosičem oxidu titaničitého. V teoretické části je popsána fotokatalýza částicemi oxidu titaničitého a jeho použití v běžném životě. Dále jsou popsány použité ...
 • Štibralová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optickými systémy pro textilie. Zaměřuje se především na neviditelnostní textilií a modifikaci optických vláken barvením. Hodnotí vybarvení optických vláken spektrofotometricky a pomocí ...
 • Nkuna, Khensani Shalati (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Microencapsulation is one of the special finishes applied on a textile. Microencapsulation technologies involve an encapsulated of a compound inside a tiny sphere known as microcapsule, in which various active materials ...
 • Abbasi, Abdul Malik Rehan (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This research work was carried out to test color difference formulae by method of adjustment. 6 different color centers (Red, Yellow, Green, Blue-Green, Blue and Violet) were chosen for this psychophysical experiment. 336 ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS