Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 3767
 • Item
  Využití průmyslového robota pro 3D aditivní tisk
  Smahel, Aleš; Martinec Tomáš, Ing. Ph.D. :54776; Jandura Pavel, Ing. :67030
  Práce je zaměřena na téma 3D tisku s využitím robota. První kapitola se zabývá návrhem a realizací hardwarového propojení řízení od firmy Arduino pro podávání materiálu a robota od firmy KUKA. V druhé kapitole je popsána úprava firmwaru pro dané řízení a to z původních G kódů na výměnu signálů mezi tímto řízením a samotným robotem. V předposlední kapitole byla provedena rešerše na téma použití vhodného překladače z G kódu do jazyka Kuka Robot Language (KRL) a následně došlo k výměru jednoho z navrhovaných řešení, které bylo dále upraveno pro potřeby této práce. Poslední kapitola obsahuje vlastní zkoušku 3D tisku pomocí robota.
 • Item
  Konstrukce klimatronu pro pěstování vysokohorských druhů rostlin
  Schichor, Jakub; Bílek Petr, Ing. Ph.D. :62637; Grosman Josef, Ing. :68833
  Tato práce se zaměřuje na návrh a realizaci klimatronu pro pěstování vysokohorských druhů rostlin. Analyzujeme potřeby těchto rostlin v extrémních vysokohorských podmínkách a studujeme specifika prostředí, ve kterém se vyskytují. Důkladně zkoumáme jednotlivé komponenty nezbytné pro konstrukci klimatronu, včetně regulace teploty, vlhkosti a osvětlení. Dále se zabýváme zabezpečením proti nepříznivým klimatickým vlivům. Konstrukce klimatronu zahrnuje navrhování a stavbu fyzického prostoru přizpůsobeného potřebám vysokohorských druhů rostlin. Implementujeme algoritmy pro řízení teploty, vlhkosti a osvětlení a vyvíjíme systém, který monitoruje a reaguje na měnící se podmínky v prostředí. Cílem je vytvořit funkční klimatron, který poskytne ideální prostředí pro pěstování vysokohorských rostlin s co největší autenticitou. Tato práce přispívá k lepšímu porozumění a úspěšnému pěstování specifických druhů rostlin v kontrolovaném prostředí. Naším cílem je vytvořit prostředí, které simuluje přirozené podmínky vysokohorského prostoru a umožní optimální růst a vývoj rostlin. Výsledkem je komplexní klimatron, který je schopen poskytnout potřebné funkce a schopnosti pro úspěšné pěstování vysokohorských rostlin.
 • Item
  Optimalizace snímačů proudu s Hallovou sondou a Rogowského cívkou
  Singara Chari, Kaushal; Novák Miroslav, Ing. Ph.D. :54935; Landová Erna, Ing. :63608
  The main aim of this thesis is to understand the working of 2 magnetic current sensors, the Rogowski coil and Hall sensor, and study the errors induced in these sensors due to geometrical asymmetries and changes in the position of the primary conductor. We created 2 mathematical models based on known analytical formulae to estimate the error in measurement due to the gap for the PCB Rogowski coil and the split core Rogowski coil for different positions of the primary conductor. The gap creates asymmetries in the geometry of the coil and the model showed that there is a drop in the induced voltage if the primary conductor is placed close to the gap and the voltage induced in the coil is found to higher if an external current carrying wire is placed close to the gap. We also created a mathematical model to estimate the error induced in Hall sensor due to changes in the position of the primary conductor based on the number of sensing elements surrounding the conductor. The model shows that the impact of primary conductor position can be reduced by increasing the number of sensing elements around the conductor. These models were validated by comparing the results to equivalent finite element models and also by measuring the error with some physical experiments.
 • Item
  The controller for the temperature chamber with Peltier cell
  Lakkamaneni Madhusudhana Rao, Pavan; Novák Miroslav, Ing. Ph.D. :54935; Petřvalský Josef, Ing. :68832
  The work describes one of the ways of controlling the solid-state heat or cold generator called as Peltier module by designing a dual H-Bridge circuit and controlling the electric properties for the Peltier module by signaling suitable MOSFET driver with the help of readily available microcontroller to fulfil the generated temperatures as per the expectations inside the thermally insulated box. Firstly, the requirements of the cooling and heating capacities to be achieved is decided and the taken into considerations to choose the proper electrical hardware and constructing a PCB for integrating the components into it, following with a suitable circuit configuration for changing the electric parameters to the Peltier mod-ule for applying heat or removing heat on same side to maintain the prescribed temperature by the user. The change in electric parameters is decided by the suitable readily available commercially microcontroller by generating PWM signals to the respective digital pins for the MOSFET drivers. The digital temperature sensors DS18b20+ are used to get feed-back on the generated temperatures from the enclosed box. The suitable user interface is been de-signed for setting up the required temperature inside the box and get data on the display. While the main parameters generated temperatures and set temperatures are transferred to the Arduino cloud for data logging and also to manipulate the required temperatures remotely. In the present work the Peltier modules are used to apply heat or remove heat in the same thermally insulated box by con-trolling the direction and the flow of the current as per the requirements.
 • Item
  Uhlíková vákna na bázi ligninu s obsahem katalytických nanočástic
  Komers, Filip; Mikeš Petr, doc. Ing. Ph.D. :61296; Suchý Tomáš, Ing. Ph.D. :64854
  Cílem této diplomové práce bylo připravit uhlíková nanovlákna na bázi ligninu s obsahem katalytických nanočástic a následná analýza připravených vláken pomocí vybraných metod. Zvlákňování bylo provedeno metodou střídavého elektrospinningu z polymerního roztoku ligninu. Část experimentů byla provedena s katalytickými nanočásticemi ve zvlákňovacím roztoku a v ostatních experimentech byly nanočástice naneseny až na vyrobená vlákna pomocí piezolelektrického měniče. Polymerní roztoky s katalytickými nanočásticemi se zvláknit nepodařilo, nanovlákenné vrstvy s nanesenými nanočásticemi byly připraveny úspěšně. Výsledné vrstvy byly morfologicky analyzovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie a následně byl měřen jejich průměr. Následně byla prováděna karbonizace připravených materiálů.