Fakulta umění a architektury

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 3318
 • Item
  Zdánlivě neviditelné fenomény v prostoru
  Zeman, Filip; Stolín Jan, doc. M.A. :54698
  Tématem bakalářské práce je pozorování, zaznamenávání a zpřítomňování neviditelných jevů, které vyplňují prostor okolo nás se stejnou intenzitou jako jej vyplňují jevy viditelné, ovšem pro neinformovaného pozorovatele je snadné na jejich přítomnost či vůbec existenci zapomenout. Práce se věnuje hlavně fenoménu drobných částic (tj. prach, pyl, smog ad.), ale nahlíží na téma neviditelna také z obecnějšího hlediska, zejména v kontextu moderního a současného umění. Cílem praktické části je vytváření uměleckých objektů, které slouží jako jakési "sběrné stanice" neviditelných částic v prostoru, a skrze tato data vytvářet jakýsi obraz nebo profil prostoru, ve kterém se stanice vyskytují. Stěžejním aspektem těchto objektů je mimo neviditelnost také procesualita a časovost daných jevů. Důležitou součástí práce je také její metodika, neměly by v ní chybět zaznamenané vzorky a záznamy o průběhu jednotlivých procesů.
 • Item
  Bydlení pro seniory, Šimonovice
  Shatsikhin, Kanstantsin; Buček Jiří, doc. Ing. arch. :54711
  Cílem bakalářské práce je návrh bydlení pro aktivní seniory s kapacitou 40-45 bytových jednotek, s doplněním o odpovídající zázemí: předpokládá se jídelna s přípravnou, relaxační a meditační prostory, klubový prostor pro setkávání a plochy pro parkování. úprava exteriérových ploch pro možnosti sportu a relaxace.
 • Item
  Bydlení pro seniory, Šimonovice
  Zenko, Hanna; Buček Jiří, doc. Ing. arch. :54711
  Předmětem zadání je návrh novostavby bydlení pro aktivní seniory s wellness komplexem v obci Šimonovice. Hlavním cílem je navrhnout bydlení a komplex, které budou splňovat všechny potřeby seniorů, stejně důležité je vytvořit bezbariérové prostředí a prostor pro plnohodnotný a komfortní život. Tento komplex by měl být skvělým řešením pro místní obyvatele obce Šimonovice. Úkolem bude najít vhodné řešení nové zástavby parcel v návaznosti na kulturní krajinu a stávající okolní zástavbu.
 • Item
  Veterinární klinika a útulek pro psy v Liberci
  Sauko, Uladzislau; Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch :54703
  Řešeným objektem je areál péče o drobná zvířata v Liberci. Veterinární klinika a útulek pro psy je umístěn na okraji města Liberce v části Horní Hanychov. Jedná se o klidnou část města s dostatkem přírody v blízkosti Ještědu. Skládá se ze tří objektů s jiným účelem: služby pro drobná zvířata, veterinární kliniku a útulek pro psy. Přestože jsou budovy rozděleny na samostané objekty, mezi sebou komunikují jak výrazem, tak funkcí. Důležitou součástí je zahrada. Areál se svojí architekturou snaží vyhovět jak lidem, tak psům.
 • Item
  Střednědobé bydlení pro osoby postižené katastrofou
  Nikitsina, Anastasiya; Saffarian Saman, Ing. arch. Mag. arch. :66091
  Cílem tohoto diplomového projektu je navrhnout střednědobé bydlení pro Ukrajince postižené probíhající válkou ve východní části země. Cílem projektu je prozkoumat, jak může architektura přispět k obnově a oživení komunit postižených válkou a konfliktem. Projekt se zaměří na navrhování bydlení, které je odolné, přizpůsobivé a schopné odolat dopadům války. Bude brát v úvahu faktory, jako je strukturální stabilita, materiály a ekologická udržitelnost, a také potřeby zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou rodiny s nízkými příjmy, neúplné rodiny, starší lidé a osoby se zdravotním postižením. Diplomový projekt bude rovněž zkoumat jedinečné výzvy, které vznikají při navrhování bydlení pro lidi postižené válkou na Ukrajině, včetně omezených zdrojů, kulturních aspektů a dopadu války na místní komunity. Projekt bude při navrhování vycházet z případových studií a osvědčených postupů z celého světa, které poskytnou ucelený přehled o navrhování bydlení v kontextu válečných katastrof. Celkově má projekt přispět k dočasné obnově a rekonstrukci komunit postižených válkou na Ukrajině a ukázat potenciál architektury významně ovlivnit životy lidí v době krize.