Fakulta umění a architektury

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 3329
 • Item
  Modulární stavby
  Stsiapanava, Volha; Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch :54703
  Modulární stavby jsou jednou z možností jak především malé a jednoduché stavby maximálně racionalizovat, jejich výrobu převést na průmyslovou bázi, zjednodušit realizaci stavby na místě, využívat dopravu kompletních prostorových prvků na místo stavby. Cílem bakalářského projektu je v první fázi navrhnout základní prostorový modulární prvek a principy jeho použití. Zejména dokumentovat možnosti dělení a násobení základního modulu, kombinace modulů, variabilitu sestav ať půdorysných tak prostorových, možnosti různého funkčního využití, varianty materiálového a konstrukčního řešení, apod. Druhá fáze projektu předpokládá návrh skupiny modulárních staveb různých velikostí a funkcí, které vytvoří samostatný urbánní celek. Ten může sloužit jako příležitostné nebo přechodné ubytování například po živelných pohromách, bydlení pro uprchlíky, apod.
 • Item
  Rekreační areál u města Rakau, Bělorusko
  Klimza, Alena; Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch :54703
  Cílem bakalářské práce je navrhnout rekreační areál s různými volnočasovými aktivitami. Ideou projektu je vytvořit v území podél říčky prostředí, kde bude možné nejen trávit pobyt a volný čas v přírodním prostředí, ale kde bude možné se věnovat různým aktivitám kulturně společenským (koncerty, přednášky, performance, divadelní a poetická pásma, apod.), tvůrčím (dílny, ateliéry, výstavní prostory), sportovním, turistickým, apod. V areálu budou různé formy ubytování, různá prostředí pro setkávání, prostory pro pořádání venkovních festivalů. Součástí návrhu bude systém cest různého charakteru.
 • Item
  Archip I. Kuindži - Národní nadace v Mariupolu
  Izotov, Maksym; Stolín Petr, doc. Ing. arch. :59340; Huber-Doudová Helena, Mgr. et Mgr. :69030
  Archip I. Kuindži - Národní nadace v Mariupolu je kulturní centrum, které vzdává hold podmanivým dílům ukrajinského autora Archipa I. Kuindžího, slavného umělce, jehož dílo zanechalo ve světě umění nesmazatelnou stopu. Centrum také poskytuje prostor pro výstavy místních současných umělců a vytváří místo pro vzdělávací a kulturní aktivity pro obyvatele regionu i celé Ukrajiny. Hlavním principem návrhu budovy bylo vytvořit jedinečné výstavní prostředí pro každý ikonický obraz Kuindžího ve formě stálé expozice a vytvořit flexibilní, adaptabilní prostory pro současné umělce. Po dlouhou část novodobé ukrajinské historie nebyla věnována dostatečná pozornost rozvoji místních kulturních institucí věnovaných životu a tvorbě umělců, kteří neocenitelně přispěli světové kultuře. Současná válka s Ruskem se stala společenským impulzem - spojujícím činitelem -, který přitáhl pozornost ke svým národním hrdinům světové kultury minulosti i naší současnosti.
 • Item
  Revitalizace bývalého pivovaru v Broumově
  Všetečka, Kajetán; Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch :54703; Havlíček Tomáš, Ing. arch. :68278
  Zadáním DP je revitalizace bývalého měšťanského pivovaru v Broumově. Areál pivovaru tvoří skupina staveb, které byly dlouhou dobu nevyužívané a které postupně chátrají. Budovy pivovaru se nacházejí v atraktivní poloze na hraně kompaktní historické zástavby středu města a současně navazují na barokní klášterní zahrady a městský park. Významný je výškový rozdíl mezi úrovní ulice a úrovní prostranství, které navazuje na park. Cílem návrhu je v souladu se záměry města nalézt nové využití opuštěných a chátrajících budov, nalézt takový program , který bude přitažlivý pro všechny generace a vznikne nové městské kulturní a společenské centrum. V rekonstruovaném objektu a případné přístavbě by měly být umístěny prostory Základní umělecké školy, městské knihovny s nezbytným zázemím, výstavní prostory, multifunkční sál, kavárna, apod. Současně bude řešeno začlenění objektu do daného místa z hlediska urbanistického, provozně funkčního a dopravního. Součástí projektu bude návrh úprav navazujících venkovních prostranství a krajinářské řešení.
 • Item
  Městská knihovna a veřejné prostranství v areálu bývalého cukrovaru, Břeclav
  Pištěková, Tereza; Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch :54703; Suchánek Radek, Ing. arch. Ph.D. :61425
  Práce se zabývá územím bývalého cukrovaru, kde hlavním bodem je konverze haly bývalé tržnice cukrovaru na knihovnu spolu s vhodným řešením veřejných prostranství.