El existencialismo en las obras de Roberto Arlt

Title Alternative:The existentialism in Roberto Arlt`s novels
Abstract
Bakalářská práce zkoumá existencialistické motivy v dílech významného argentinského spisovatele 20. století Roberta Arlta (1900-1942). Práce se zaměřuje na analýzu hlavních prvků existencialismu v románech Rozhněvaná hračka (El juguete rabioso, 1926) a Čarodějná láska (El amor brujo, 1932). První část práce představuje existencialismus jako filozofický a literární směr a jeho základní rysy. Další část je pak věnována spisovateli, pojednává o jeho životě a literární tvorbě, a také představuje historický a kulturní kontext, ve kterém jeho díla vznikala. Praktická část práce se zaměřuje na analýzu existencialistických prvků obsažených ve vybraných románech.
The bachelor thesis examines the existentialist motives in the works of the important twentieth-century Argentine writer Roberto Arlt (1900-1942). The work is specialized in the analysis of the main elements of existentialism in the novels Mad Toy (El juguete rabioso, 1926) and Bewitching Love (El amor brujo, 1932). The first part of the thesis presents existentialism as a philosophical and cultural movement and its fundamental features. The next part is devoted to the writer himself, discusses his life and literary production. It also presents the historical and cultural context in which his works were written. The practical part of this work focuses on the analysis of the existentialist elements found in the selected novels.
Description
Subject(s)
Existencialismus, Roberto Arlt, argentinská literatura, analýza, Rozhněvaná hračka, Čarodějná láska, Existentialism, Roberto Arlt, Argentine literature, analysis, Mad Toy, Bewitching Love
Citation
ISSN
ISBN