Ekonomická fakulta

DSpace Repository

Ekonomická fakulta

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Úradníková, Lucie
  Tématem této diplomové práce je Optimalizace interní komunikace. Práce se zabývá, jak nejefektivněji optimalizovat stávající komunikační návyky a toky informací ve výrobním podniku o tisíci zaměstnancích. Pro analýzu interní ...
 • Bláhová, Hana
  Cílem této diplomové práce je návrh na implementaci personálního informačního systému ve vybrané společnosti. Návrh obsahu a fungování systému vychází z teoretických východisek v oblasti personálních informačních systémů, ...
 • Nazarenková, Alena
  Diplomová práce pojednává o problematice work-life balance (dále WLB) neboli rovnováhy pracovního a osobního života, a to jak z pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele. První část práce obsahuje teoretická východiska, ...
 • Slabihoud, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na datalogging hybridních vozů pomocí elektronického zařízení, které se nazývá datalogger. V teoretické části práce jsou popsány dataloggery od společnosti G.i.N a programovací jazyk Log Task ...
 • Palečková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je návrh postupu pro vytvoření procesu rozvoje a vzdělávání atím i inovaci celého systému rozvoje lidských zdrojů ve vybrané společnosti s mezinárodníčinností. První část práce se zabývá ...
 • Křůmalová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá především aktuálními trendy, které ovlivňují vývoj softwaru. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je analyzovat současné trendy v oblasti ...
 • Luxemburg, Jan
  V diplomové práci jsou v rámci inovačního projektu zkoumány způsoby vhodného využití již vypěstované biomasy a způsoby ekologického získávání a optimální distribuce energie z tohoto druhu paliva. Projekt je navržen na ...
 • Pokorná, Michaela
  Diplomová práce se zabývá mapováním hodnotových toků. Předmětem práce je charakteristika hodnotových toků materiálových i informačních v souvislosti s využitím jedné z logistických metod štíhlé výroby, kterou je právě ...
 • Sejna, David
  Cílem bakalářské práce je pomocí simulace zjistit dopady změn měnových kurzů na vybrané položky finančních výkazů v konkrétním zvoleném podnikatelském proexportně zaměřeném subjektu. Zaměřuje se na přípravné práce k účetní ...
 • Prokopová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá získáváním pracovníků ve vybraném podniku. Jejím cílem je vytvořit taková doporučení, která by vedla ke zvýšení atraktivity podniku jako zaměstnavatele zejména pro studenty a absolventy škol, ...