Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Zpracování marketingových dat prostřednictvím ETL nástroje Bizzflow
  Ševčíková, Anna; Weinlich Petr, Ing. Ph.D. :58543; Hlavová Renata, Mgr. :68793
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vysvětlení významných teoretických pojmů z oblastí online marketingu, databází, databázových systémů, SQL a Business Intelligence. V praktické části se tyto pojmy využívají při zpracování marketingových dat, jež jsou následně vizualizována v přehledném dashboardu. Cílem práce je přiblížit čtenářům významy těchto pojmů a představit řešení projektu prostřednictvím nástroje Bizzflow.
 • Item
  Datalogging hybridních vozů
  Slabihoud, Matěj; Kubát David, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP : 61612; Bečvář Vít, Ing. Konzultant2 : 67034
  Bakalářská práce se zaměřuje na datalogging hybridních vozů pomocí elektronického zařízení, které se nazývá datalogger. V teoretické části práce jsou popsány dataloggery od společnosti G.i.N a programovací jazyk Log Task Language, který slouží k jejich konfiguraci. Poslední kapitola teoretické části se věnuje historii hybridních pohonů a jejich základnímu rozdělení. Praktická část práce se týká samotné konfigurace pro datalogging hybridních vozidel. V poslední části celé bakalářské práce je vytvořeno zadání pro externí firmu. Ta má za úkol zhotovit výstupní zprávy z jednotlivých měření získaných na základě mnou vytvořené konfigurace.
 • Item
  Získávání pracovníků ve vybraném podniku
  Prokopová, Gabriela; Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D. : 54969; Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210; Severa Karel, Mgr. Konzultant : 54963; Čeňková Jitka, Ing. Konzultant2 : 57847
  Bakalářská práce se zabývá získáváním pracovníků ve vybraném podniku. Jejím cílem je vytvořit taková doporučení, která by vedla ke zvýšení atraktivity podniku jako zaměstnavatele zejména pro studenty a absolventy škol, respektive příslušníky generace Y. První část je věnována teoretickým východiskům problematiky získávání pracovníků. V další části je analyzován trh práce České republiky, zejména poté nezaměstnanost absolventů škol či využívání sociálních sítí podniky. Praktická část práce se zaměřuje na uplatnění teoretických poznatků na vybranou společnost Šroubárna Turnov, a.s. Na základě provedených analýz a rozboru získávání pracovníků ve vybrané společnosti bylo vytvořeno několik doporučení, přičemž největší pozornost je věnována tvorbě stránky společnosti na sociální síti facebook.