Cena rektora za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Dopad změn měnových kurzů do finančních výkazů proexportně zaměřeného podniku
    Sejna, David; Malíková Olga, Ing. Ph.D. : 54828; Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210; Fárek Jiří, prof. Ing. CSc. Konzultant : 54889; Nechanická Pavlína Konzultant2 : 66405
    Cílem bakalářské práce je pomocí simulace zjistit dopady změn měnových kurzů na vybrané položky finančních výkazů v konkrétním zvoleném podnikatelském proexportně zaměřeném subjektu. Zaměřuje se na přípravné práce k účetní závěrce, na tzv. účetní uzávěrku, účetní závěrku a měnové kurzy. V práci je provedena ekonomická charakteristika a rozbor jednotlivých výkazů vybraného podnikatelského subjektu zaměřeného na zahraniční obchod. Následně je zhodnocen dopad rozdílných metod, které lze využít pro stanovení měnových kurzů (na denní, týdenní či měsíční bázi), jež byly demonstrovány simulací na příkladu zúčtování pohledávek ve vybraném časovém období u zvoleného subjektu. Pro zpracování simulací byly použity jak skutečné údaje z účetního deníku vybrané společnosti, tak i alternativní, upravené pro potřebu provedení komparativní analýzy dopadů volby měnového kurzu na finanční výkazy. Závěr práce se skládá ze syntézy vědomostních výstupů a z formulace závěrů k dosaženým výsledkům.