Cena hejtmana Libereckého kraje

DSpace Repository

Cena hejtmana Libereckého kraje

 

Recent Submissions

 • Češková, Martina
  Tato práce se zabývá konstrukcí dílů a forem pro technologii vstřikování, zejména zásadami návrhu dílů pro vstřikování, obecným postupem návrhu formy a jejích jednotlivých součástí. Popisuje strukturu a použití termoplastických ...
 • Hloucal, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí pásového podvozku pro invalidní vozík. V rešeršní části je stručně popsána historie invalidních vozíků a následně rozebrána používaná řešení pásových podvozků invalidních vozíků, ...
 • Láník, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem práce bylo zjistit vliv dynamického namáhání na připravené geopolymerní kompozitní systémy. Na základě komplexního rozboru všech dosažených výsledků lze říci, že dynamické namáhání aplikované na připravené vzorky ...
 • Horák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu a hodnocení deponovaných tenkých vysokoteplotních ZrO2 vrstev metodou PVD reaktivním magnetronovým naprašováním pro aplikaci na palivové proutky uvnitř jaderného reaktoru chlazeným ...