Konstrukce pásového podvozku pro invalidní vozík

Title Alternative:Wheelchair tracked chassis design
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí pásového podvozku pro invalidní vozík. V rešeršní části je stručně popsána historie invalidních vozíků a následně rozebrána používaná řešení pásových podvozků invalidních vozíků, vyskytujících se na trhu. V další části práce je popsána koncepce pásových podvozků, za kterou následuje rozbor jednotlivých variant uspořádání. Po této teoretické části následuje návrh vlastního konstrukčního řešení pásového podvozku, doplněný o potřebné výpočty mechaniky pohybu a funkčních součástí. Navržený podvozek je poté podroben kinematické analýze pro ověření jeho správné funkce zároveň proveden výpočet pomocí metody konečných prvků pro pevnostní kontrolu součástí.
 Výsledky této práce posloužily jako podklady pro výrobu pásového podvozku.
Description
91 stran, 6 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +5 výkresů + 1 CD-ROM
Subject(s)
machine equipment, invalid wheelchairs, machine parts, strojní zařízení, invalidní vozíky, strojní části
Citation
ISSN
ISBN