Příprava a hodnocení plazmaticky nanášených vysokoteplotních vrstev pro využití v jaderné energetice

Title Alternative:Manufacturing and characterization of plasma deposited high-temperature films for use in nuclear power
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu a hodnocení deponovaných tenkých vysokoteplotních ZrO2 vrstev metodou PVD reaktivním magnetronovým naprašováním pro aplikaci na palivové proutky uvnitř jaderného reaktoru chlazeným kapalným olovem. Zde by měly plnit funkci ochranné bariéry mezi palivovým proutkem a agresivním prostředí chladiva. V teoretické části je stručně popsán přehled generací jaderných reaktorů včetně olovem chlazeného reaktoru. Dále je popsaná interakce mezi materiálem a tekutým olovem a pro účely pokrytí jaderného paliva navrženy substráty a tenké vysokoteplotní vrstvy. V další kapitole je pojednáno o technologii depozice tenkých vrstev. Praktická část se zabývá depozicí tenkých vrstev ZrO2 a porovnáním výsledků pozorování změn vlastností tenkých vrstev na dvou typech ocelových substrátů bez a po expozici v kapalném olovu po dobu 300 hodin. Z experimentálních metod se ověřila vhodnost depozice tenkých vrstev v porovnání se samotnými substráty.
Description
85 stran, 24 stran :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
thin films, nuclear reactors, tenké vrstvy, jaderné reaktory
Citation
ISSN
ISBN