Konstrukce vstřikovací formy pro reklamní předmět

Abstract
Tato práce se zabývá konstrukcí dílů a forem pro technologii vstřikování, zejména zásadami návrhu dílů pro vstřikování, obecným postupem návrhu formy a jejích jednotlivých součástí. Popisuje strukturu a použití termoplastických elastomerů. Teoretické znalosti aplikuje na reálný příklad konstrukce vstřikovací formy pro reklamní předmět.
This thesis is focused on injection mould and product design, particularly on injection mould product design principles, general sequence of injection mould design and design of every part. It describes structure and usage of thermoplastic elastomers. Theoretical knowledge is applied on a concrete example of injection mould design for promotional item.
Description
Subject(s)
Technologie vstřikování, návrh dílu pro vstřikování, konstrukce vstřikovací formy, Injection moulding, injection moulding product design, injection mould design
Citation
ISSN
ISBN