Budování značky zaměstnavatele ve vybrané společnosti

Abstract
Diplomová práce přináší komplexní zpracování návrhu budování značky zaměstnavatele. Návrh představuje pro společnost přehled jednotlivých kroků, dle kterých by měla postupovat tak, aby efektivně budovala svou značku a účinně tím začala řešit problémy, se kterými se v personální oblasti potýká.Diplomová práce se zabývá novodobým trendem v oblasti budování značky, a to z pohledu společnosti jako zaměstnavatele. Jedná se o koncept, který byl společností BrandBakers definován jako skladba promyšlených kroků, které mají za cíl značku, tedy to, jak lidé společnost jako zaměstnavatele vnímají, budovat. Tento přístup je zde aplikován na vybrané společnosti BENTELER, s.r.o., kde se jako kritický jeví problém nedostatečného zájmu potenciálních kandidátů o pracovní místa spolu s trendem rostoucí míry fluktuace. Řada průzkumů, o které se práce opírá, pokazuje na pozitivní dopad silné značky zaměstnavatele na firmu v mnoha aspektech. Stěžejním úkolem je zde odhalit nejen aktuální stav, ve kterém se společnost nachází, ale také pomoci jí najít nejlepší cestu k realizaci tohoto projektu.
This master thesis brings a complete employer branding project's draft. The draft represents an overview of all steps that company should take for effective building of employer brand and also for solving of mentioned problems.The master thesis is focused on contemporary brand building trend from the perspective of employer. It is a concept defined by company BrandBakers as a composition of thought-out steps with building of brand, the way of people's perception of employer, as a main aim. This philosophy is applied at chosen company BENTELER ČR, s. r. o., which has been struggling with insufficient interest of potential candidates and increasing employee turnover. Plenty of surveys which are mentioned in this thesis confirm a positive contribution of employer branding for enterprise. On the basis of these surveys, it is necessary to map a current situation in BENTELER and then help to find the best way for realization of this project.
Description
Subject(s)
Budování značky zaměstnavatele, hodnotová nabídka pro zaměstnance, DNA značky, personální strategie, generace X a Y, personální marketing, náborový proces, Employer branding, employee value proposition, DNA of brand, HR strategy, generation X and Y, HR marketing, hiring process
Citation
ISSN
ISBN