Návrh optimálního řešení propagace pro společnost působící v oboru tvorby logotypů, tiskové grafiky a tvorby internetových stránek

Abstract
Cílem bakalářské práce je provést analýzu možné propagace pro malou grafickou firmu a následně stávající propagaci zoptimalizovat a doporučit další marketingové kroky. V bakalářské práci je ve zkratce nastíněn marketing a možnosti propagace, dále je provedena analýza aktuálního stavu firmy. V závěru práce je vytvořeno doporučení, jak marketing firmy vylepšit.
Suggestion of optimal promotion solution for companies working in the field of logotyping, print graphics and website creation. The aim of the bachelor thesis is to analyse the possible promotion for a small graphic company and then optimize the existing promotion and recommend further marketing steps. The bachelor thesis briefly outlines marketing and promotion options and an analysis of the current state of the company. At the end of the work, a recommendation is made on how to improve the company's marketing.
Description
Subject(s)
Marketing, propagace, grafika, malá firma, Marketing, promotion, graphics, small business
Citation
ISSN
ISBN