Analýza porozumění jinakosti ve vybraných učebnicích Výchovy k občanství pro 2. stupeň ZŠ

Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je analýza učebnic Výchovy k občanství pro 2. stupeň základních škol z hlediska kulturní jinakosti a dalších souvisejících pojmů. Práce primárně zkoumá, zda učební pomůcky pracují s klíčovými termíny jako je xenofobie, rasismus, předsudky či tolerance. V druhé řadě je diskutováno, jakým způsobem jsou tato témata zpracována a zda se didaktické materiály snaží žáky připravit na bezproblémové soužití v dnešní čím dál více heterogenní společnosti. Předmětem šetření se staly nejpoužívanější učebnice Výchovy k občanství v Liberci a jeho okolí. Samotné analýze předchází několik kapitol, které vysvětlují klíčové pojmy práce a zároveň podrobně popisují metodiku obsahové analýzy. Veškeré poznatky jsou zpracovány nejprve empiricky pomocí tabulek a grafů a následně teoreticky okomentovány. Úplný závěr práce přináší interpretaci zjištěných informací, přičemž všechny učebnice jsou mezi sebou také porovnány.
The main purpose of the thesis is to analyse textbooks of Civics at lower secondary schools from a point of view of cultural otherness and other relating terms. The thesis primary analyses if the textbooks contain terms like xenophobe, racism, prejudices or tolerance. Secondary, it is discussed how these topics are processed and if the textbooks try to prepare pupils for living in nowadays heterogeneous society. The thesis works with the textbooks that are used at primary schools in Liberec and its surrounding. First chapters describe the key terms and methodology of the analysis. All results are processed via charts and graphs and then theoretically discussed. The final part brings interpretation of the results and overall comparison.
Description
Subject(s)
kulturní jinakost, multikulturní výchova, učebnice, analýza učebnic, Výchova k občanství, cultural otherness, multicultural education, textbook, textbook analysis, Civics
Citation
ISSN
ISBN