Celoživotní vzdělávání jako způsob aktivizace seniorů

dc.contributorDvořáková Miroslava, PhDr. Ph.D. : 66598
dc.contributor.advisorNádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D. : 56810
dc.contributor.authorKolářová, Lucie
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherMeier Miroslav, Mgr. Ph.D. Konzultant : 58920
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2019-01-25T07:01:56Z
dc.date.available2019-01-25T07:01:56Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-6-6
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je na základě teoretické analýzy a realizovaného výzkumu popsat aktuální situaci v oblasti celoživotního vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji. V teoretické části charakterizujeme seniorský věk, vymezujeme sociální služby pro seniory, popisujeme trávení volného času seniorů a možnosti vzdělávání seniorů v ČR.V praktické části jsme se zaměřili na kvantitativní výzkum. Respondentů se budeme dotazovat pomocí vhodně zvoleného dotazníku. Získaná data budeme dále statisticky vyhodnocovat. Získané poznatky by také měly přinést podněty ke zlepšení pro budoucí praxi. Na základě toho chceme také doplnit informace a formulovat doporučení, jak zlepšit situaci v oblasti celoživotního vzdělávání a trávení volného času u seniorů v Ústeckém kraji.cs
dc.description.abstractMain goal of this diploma thesis is based on theoretichal analysis and implemented research that wants to find out the current situation in the field of lifelong education of the elderly people in the Ústí nad Labem region.In the theoretical part we characterize the senior age, define social services for the elderly people, describe the leisure time of seniors and the possibilities of seniors education in the Czech Republic.In the practical part we focused on quantitative research. Respondents will be interviewed using a properly chosen questionnaire. We will further statistically evaluate the obtained data. Gained knowledges should bring us suggestions in improovements and also improovements in the future practice. On this basis, we also want to add information and formulate recommendations how to improve the situation in the area of lifelong learning and leisure time for the elderly people in the Ústí nad Labem Region.en
dc.description.mark
dc.format79 s.
dc.format.extentIlustrace , Portrety
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/150686
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonGAVORA, Peter, 2000. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. ISBN 80-85931-79-6.
dc.relation.isbasedonJANIŠ, Kamil, SKOPALOVÁ, Jitka, 2016. Volný čas seniorů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5535-9.
dc.relation.isbasedonMÜHLPACHR, Pavel, 2009. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5029-7.
dc.relation.isbasedonŠPATENKOVÁ, Naděžda, SMÉKALOVÁ, Lucie, 2015. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5446-8.
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, Marie, 2007. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 978-80-246-1318-5.
dc.relation.isbasedonVETEŠKA, Jaroslav, 2016. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká andragogická společnost. ISBN 978-80-905460-4-2.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCeloživotní vzdělávání seniorůcs
dc.subjectvolný čas seniorůcs
dc.subjectseniorský věkcs
dc.subjectLifelong learning of seniorsen
dc.subjectleisure time for seniorsen
dc.subjectsenior ageen
dc.titleCeloživotní vzdělávání jako způsob aktivizace seniorůcs
dc.titleLifelong Education as a Method of Activation of Seniorsen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineSP
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationN7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000782
local.identifier.stag36288
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_Kolarova.pdf
Size:
2.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kolarova_ved.pdf
Size:
329.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kolarova_opo.pdf
Size:
197.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kolarova.pdf
Size:
242.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP