Cena České sklářské společnosti

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Technologická hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla
    (Technická Univerzita v Liberci, 2013) Fikar, David; Novotný, František
    Cílem diplomové práce je návrh konstrukčního řešení technologické hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla. Konstrukce hlavice pracuje na principu mechanického matování kartáči s brusnými zrny syntetického diamantu. Práce předkládá rozbor budoucího vývoje této technologie. Dále jsou zpracovány konstrukční návrhy hlavice a koncepce instalace hlavice do systému s průmyslovým robotem. Součástí práce je také stanovení technických podmínek pro efektivní využití této technologie, které byly zpracované na základě měření funkčního vzorku. Výkresová dokumentace konstrukčního návrhu je přiložena k práci.