Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Title Alternative:Asystent nauczyciela w edukacji włączającej
Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
The paper is focused on the role of a teacher assistant in inclusive education in the Czech Republic. In the introduction, the authors present basic theoretical information that relates to the solved topic. After the theoretical introduction, some results of research carried out at regular and alternative schools in the Czech Republic (as part of the SGS-FP-TUL 14/2017 project titled “Teacher Assistant for Inclusive Education”) are presented. The results point to interesting facts that are related to teacher assistants’ work and the conception of their role in education of pupils with special educational needs.
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Rolle des Assistenzpädagogen in der Ausbildungsinklusion in der Tschechischen Republik. In der Einleitung präsentiert die Autorin theoretische Informationen, die sich auf das im Mittelpunkt stehende Thema beziehen. Nach der theoretischen Einführung werden einige Ergebnisse der Forschung in regulären und alternativen Schulen in der Tschechischen Republik (im Rahmen des Projekts SGS-FP-TUL 14/2017 mit dem Titel „Assistenzpädagoge für die inklusive Ausbildung“) vorgestellt. Die Ergebnisse deuten auf interessante Fakten hin, die sich auf die Leistung der Arbeit des Assistenzlehrers und die Konzeption seiner Rolle bei den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf beziehen.
Příspěvek je věnován pojetí role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání v České republice. V jeho úvodu autorky prezentují základní teoretické informace, které se vztahují k řešenému tématu. Po teoretickém úvodu jsou předloženy některé výsledky výzkumu realizovaného na běžných a alternativních školách v České republice (v rámci projektu SGS-FP-TUL 14/2017 s názvem „Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání“). Výsledky poukazují na zajímavé skutečnosti, které jsou spojeny s výkonem práce asistenta pedagoga a pojetí jeho role u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Artykuł poświęcony jest roli asystenta nauczyciela w edukacji integracyjnej w Republice Czeskiej. We wstępie autorki przedstawiają podstawowe informacje teoretyczne, dotyczące omawianego zagadnienia. Po wstępie teoretycznym przedstawiono wybrane wyniki badań przeprowadzonych w zwykłych oraz alternatywnych szkołach w Republice Czeskiej (w ramach projektu SGS-FP-TUL 14/2017 zatytułowanego: „Asystent nauczyciela w edukacji włączającej”). Wyniki wskazują na interesujące fakty, związane z wykonywaniem pracy asystenta nauczyciela oraz postrzeganiem jego roli przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Description
Subject(s)
teaching assistant, inclusive education, mainstream school, alternative school
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN