Marketing bankovních produktů České spořitelny, a. s.

Title Alternative:The marketing of bank products by the Czech savings bank, Inc.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bank marketing with particular focus on Česká spořitelna, a. s. is main aim of this thesis. The introduction is dedicated to the bank marketing in general as well as the possible strategy, analysis, marketing mix tools and bank products/services are discovered. In this paper the issues such as differences in the bank products and services are stressed out altogether with the client as the most important element of the bank business. In next part Česká spořitelna with its history background is characterized and presented into further details. Finally in theoretical part the bank products, their segmentation, legislation and their importance for clients and entire bank are described and then the thesis is focused on particular product of Česká spořitelna, a.s. Lastly, the bank communication with the client of Česká spořitelna is directly described from the practical part. For certain products and services I described my own experiences and opinions.
Diplomová práce pojednává o marketingu bankovních produktů České spořitelny. V úvodu je nastíněn marketing bank všeobecně, jaké by mohly používat strategie, analýzy, nástroje marketingového mixu pro bankovní služby a produkty. Dále je část věnovaná důležitosti klienta pro banku a jaké jsou hlavní rozdíly bankovních produktů a služeb. Poté je charakterizována Česká spořitelna, jak se vyvíjela od počátku až do dnešní doby. Posléze jsou popsány bankovní produkty - jejich členění, právní úprava, význam, který mají pro klienty a banku. Nejprve jsou charakterizovány z teoretické části a potom přímo některé bankovní produkty České spořitelny, které nabízí svým klientům. Na závěr je popsána komunikace banky s klientem přímo z praktické části, jak ji využívá Česká spořitelna. U některých produktů a služeb jsem popsala i vlastní zkušenosti a názory.
Description
katedra: KMG; rozsah: 82 s.
Subject(s)
client, bank, the czech savings bank, marketing, service, bank product, banking, account, klient, banka, česká spořitelna, marketing, služba, bankovní produkt, bankovnictví, účet
Citation
ISSN
ISBN