2018/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXIV 2018/3

Recenzovali:
Prof. PhDr. Dušan Šimek - Palacký University Olomouc, PhDr. Ingo Herzig, M.A - Technical University of Liberec

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  University students’ motivation to study the German language
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31) Lachout, Martin
  Článek je věnován motivaci jako jedné z klíčových proměnných učení. Autor se v článku zaměřuje na studenty českých vysokých škol, kteří se učí cizímu jazyku, konkrétně němčině. Článek nejprve ve zkratce seznamuje čtenáře s pojmem motivace i jejími jednotlivými druhy, a to jak z hlediska její intenzity a délky trvání, tak i z hlediska působení na jedince. Následující část článku seznamuje čtenáře s provedeným výzkumem motivace pro učení se němčině, který autor spolu se svými kolegyněmi realizoval mezi studujícími tří českých univerzit. Zároveň jsou na tomto místě prezentovány i výsledky provedeného výzkumu. V závěru autor nabízí pedagogům několik skromných rad pro podpoření motivace žáků/studentů pro další studium němčiny.
 • Item
  Professionalisierung des Trinationalen Begegnungsprojektes im Dreiländereck D-PL-CZ anhand der wissenschaftlichen Begleitung
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31) Schönfelder, Sînziana; Socha, Emilia
  Projekt setkání „Umění a věda – inovativní učební metody v přeshraniční spolupráci v trojmezí D-CZ-PL“ představuje spolupráci Mezinárodního vysokoškolského ústavu (IHI) v Žitavě, Technické univerzity v Drážďanech (D), Hillersche vily v Žitavě (D) a vědeckého centra iQLANDIA v Liberci (CZ). Cílem vědeckého monitoringu je zajištění kvality prostřednictvím hodnocení mezikulturních a transkulturních kompetencí zúčastněné mládeže, jakož i kvalitativního průzkumu s ohledem na požadavky dalšího vzdělávání zúčastněných. Tento článek popisuje první předběžné výsledky kvalitativních a kvantitativních průzkumů prováděných vědeckým monitoringem a také následné doporučení k opatření.
 • Item
  Analysis of the public policy of border protection in the security agenda of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (from 2014 to March 2017)
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31) Stulík, Ondřej
  Článek se zabývá bezpečnostní veřejnou politikou v České republice. Aktérů promlouvajících do tohoto druhu politik je v České republice mnoho, nicméně dle obecného povědomí a exekutivních pravomocí vyplývajících z právní úpravy je jednou z důležitých institucí Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR). Tento aktér je odpovědný nejen za vykonávání své exekutivní role, ale v České republice má i značnou roli při přípravě legislativních veřejných dokumentů. Článek se zaměřuje na tvorbu a kontextuální rámování narativa MVČR v aktuální otázce tzv. migrační krize, a to od vzniku současné vlády, až do března roku 2017. Konkrétně jsou sledovány kontextuální vazby vztažené k politice ochrany hranic a smyslu hraničních přechodů jako bezpečnostních prvků pro zajišťování vnitřní bezpečnosti ČR. Smyslem článku je popsat a konceptualizovat pozice MVČR při vytváření veřejných politik ochrany hranic, protože kontext daný takovou tvorbou vytváří normativní podobu vlastních priorit pro případnou veřejnou diskuzi a kontrolu veřejných institucí.
 • Item
  Überlegungen zur transkulturellen Dimension der Mehrsprachigkeit aus soziolinguistischer Sicht
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31) Malechová, Magdalena
  Současný fenomén transkulturality dnes představuje setkávání dvou a více kultur, které vykazují nejen společné, ale především rozdílné a protichůdné aspekty. Kultura každého národa je jedinečná, a proto skýtá řadu originálních aspektů. Kdykoli tedy dojde k setkání dvou a více kultur, dochází k prolínání rozmanitých kulturních prvků toho kterého národa. Jazyk patří k jednomu z nejdůležitějších odkazů, který nám byl našimi předky předáván jako součást kulturního dědictví. Současný moderní hospodářský a společenský vývoj, který lze pozorovat zejména v komunikačních médiích, nás jako uživatele jazyka nutí brát nejnovější druh médií jako výzvu, a podílet se na prezentaci kultury v rámci dnešního globalizovaného světa napříč národy a jejich kulturami.
 • Item
  Building a competence center for Wiliams Syndrome at The Hochschule Zittau/Görlitz – current research, teaching and Third Mission
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31) Prosetzky, Ingolf; Danielsmeier, Vera
  Williamsův syndrom (WS) je vzácná porucha nervové soustavy způsobená ztrátou genu na chromozomu 7, která se vyskytuje u 1 ze 7500 živě narozených dětí. Fenotyp WS je typicky spojen s mírným mentálním postižením, srdečními problémy, hypersociálním chováním, úzkostmi a potřebou péče po celou délku života. Současný výzkum se zaměřuje hlavně na klinické charakteristiky, čímž poskytuje důležité výsledky pro zdravotnický management. Rodiče, terapeuti a profesionální pečovatelé však mohou najít velmi málo použitelných návodů pro výzvy každodenního života. Cílem autorů je položit si výzkumné otázky a pomoci překlenout tyto mezery v dlouhodobém horizontu. Proto se zabývají budováním kompetenčního centra pro WS na Univerzitě aplikovaných věd Zittau / Görlitz (HSZG). Tento článek popisuje výchozí bod a hlavní myšlenku, stejně jako dokončené, probíhající a plánované vědecké a podpůrné aktivity.