Is our department peopled by digital immigrants or digital natives?

Title Alternative:Jest nasza katedra obsadzona cyfrowymi imigrantami albo cyfrowymi tubylcami?
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V příspěvku je popsán výzkum populace digitálních imigrantů a digitálních domorodců na katedře cizích jazyků Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci v České republice. Autorky nejprve definují hlavní pojmy a posléze přehledně shrnují dosažené výsledky výzkumných projektů provedených v zahraničí a v České republice. Představují svůj výzkum, z jehož výsledků získaných pomocí dotazníkového šetření a vyhodnocení projektové práce studentů v hodinách vyplývá, že dovednosti nově přijímaných studentů a jejich motivace pracovat s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) v hodinách jsou překvapivě pozitivní. Tato nová situace je příslibem toho, že se v dalším inovování studijního programu má na čem stavět.
W artykule jest opisane badanie populacji cyfrowych imigrantów oraz cyfrowych tubylców na Katedrze Języków Obcych Fakultetu Ekonomicznego Technicznego Uniwersytetu w Libercu w Czechach. Autorki najpierw definiują główne pojęcia, następnie podsumowują wyniki projektów badawczych przeprowadzonych za granicą oraz w Republice Czeskiej.
This paper presents a study on the population of digital immigrants and digital natives at the Department of Foreign Languages at the Faculty of Economics of the Technical University in Liberec, Czech Republic. After defining the main terms and summing up the research findings from abroad, the authors introduce a short overview of examinations into this field undertaken in the Czech Republic together with their own, delivered at their home institution. The outcomes gained from the used questionnaire together with the analysis of the experience gained from project work in classes have proved that the position of the Information and Communication Technology (ICT) skills and motivation to use them is surprisingly positive among the new cohorts of students in Liberec. This situation is a new phenomenon, which will serve as a cornerstone in the subsequent innovation of the study programme.
In diesem Beitrag wird die Erforschung der Population digitaler Immigranten und digitaler Eingeborenen am Fremdsprachenlehrstuhl der Ökonomischen Fakultät der Technischen Universität in Liberec beschrieben. Die Autorinnen definieren zuerst die Hauptbegriffe und fassen schließlich alle erlangten Ergebnisse der Forschungsprojekte, die sowohl im Ausland als auch in der Tschechischen Republik selbst durchgeführt worden sind, zusammen. Sie stellen ihre Forschung vor, aus deren mit Hilfe von Umfragen und Auswertung studentischer Projektarbeit gewonnenen Ergebnissen hervorgeht, dass die Fähigkeit der neu aufgenommenen Studenten sowie deren Motivation, in den Unterrichtsstunden mit Informationstechniken zu arbeiten, überraschend positiv sind. Diese neue Situation verspricht eine neue Grundlage für weitere Neuerungen des Studienprogramms.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN