Is our department peopled by digital immigrants or digital natives?

Title Alternative:Jest nasza katedra obsadzona cyfrowymi imigrantami albo cyfrowymi tubylcami?
dc.contributor.authorPavlíková, Stanislava
dc.contributor.authorPekařová, Ivana
dc.date.accessioned2017-10-19
dc.date.available2017-10-19
dc.date.issued2012
dc.description.abstractV příspěvku je popsán výzkum populace digitálních imigrantů a digitálních domorodců na katedře cizích jazyků Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci v České republice. Autorky nejprve definují hlavní pojmy a posléze přehledně shrnují dosažené výsledky výzkumných projektů provedených v zahraničí a v České republice. Představují svůj výzkum, z jehož výsledků získaných pomocí dotazníkového šetření a vyhodnocení projektové práce studentů v hodinách vyplývá, že dovednosti nově přijímaných studentů a jejich motivace pracovat s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) v hodinách jsou překvapivě pozitivní. Tato nová situace je příslibem toho, že se v dalším inovování studijního programu má na čem stavět.cs
dc.description.abstractW artykule jest opisane badanie populacji cyfrowych imigrantów oraz cyfrowych tubylców na Katedrze Języków Obcych Fakultetu Ekonomicznego Technicznego Uniwersytetu w Libercu w Czechach. Autorki najpierw definiują główne pojęcia, następnie podsumowują wyniki projektów badawczych przeprowadzonych za granicą oraz w Republice Czeskiej.pl
dc.description.abstractThis paper presents a study on the population of digital immigrants and digital natives at the Department of Foreign Languages at the Faculty of Economics of the Technical University in Liberec, Czech Republic. After defining the main terms and summing up the research findings from abroad, the authors introduce a short overview of examinations into this field undertaken in the Czech Republic together with their own, delivered at their home institution. The outcomes gained from the used questionnaire together with the analysis of the experience gained from project work in classes have proved that the position of the Information and Communication Technology (ICT) skills and motivation to use them is surprisingly positive among the new cohorts of students in Liberec. This situation is a new phenomenon, which will serve as a cornerstone in the subsequent innovation of the study programme.en
dc.description.abstractIn diesem Beitrag wird die Erforschung der Population digitaler Immigranten und digitaler Eingeborenen am Fremdsprachenlehrstuhl der Ökonomischen Fakultät der Technischen Universität in Liberec beschrieben. Die Autorinnen definieren zuerst die Hauptbegriffe und fassen schließlich alle erlangten Ergebnisse der Forschungsprojekte, die sowohl im Ausland als auch in der Tschechischen Republik selbst durchgeführt worden sind, zusammen. Sie stellen ihre Forschung vor, aus deren mit Hilfe von Umfragen und Auswertung studentischer Projektarbeit gewonnenen Ergebnissen hervorgeht, dass die Fähigkeit der neu aufgenommenen Studenten sowie deren Motivation, in den Unterrichtsstunden mit Informationstechniken zu arbeiten, überraschend positiv sind. Diese neue Situation verspricht eine neue Grundlage für weitere Neuerungen des Studienprogramms.de
dc.formattextcs
dc.format.extent11 stran
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2012_3_17
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21119
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonPRENSKY, M.: Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 2010, 203 pages. ISBN 978-1412975414.
dc.relation.isbasedonPRENSKY, M.: Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. 2001, Vol. 9, No. 5, p. 5 [accessed 2012-05-01]. Available from WWW: <http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf>.
dc.relation.isbasedonTAPSCOTT, D.: Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York: McGraw-Hill, 1998, 338 pages. ISBN 00-706-3361-4.
dc.relation.isbasedonNIELSEN, L.: Think You Are a Digital Immigrant? Get Over It! [online]. [accessed 2012-04-30]. Available from WWW: <http://theinnovativeeducator.blogspot.com/2010/09/think-youre-digital-immigrant-get-over.html>.
dc.relation.isbasedonKENT, P.: Learning with ICT: a practical guide for primary teachers. South Yarra, Vic: MacMillan Teacher Resources, 2009, 96 pages. ISBN 978-142-0268-836.
dc.relation.isbasedonWAGNER, T.: The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach the New Survival Skills Our Children Need--and What We Can Do about It. New York: Basic Books, 2008, 290 pages. ISBN 978-0465002290.
dc.relation.isbasedonHRUBÁ, J.: Jak analyzuje situaci ve vzdělávání NERV. Učitelské listy web o změnách ve vzdělávání [online]. [accessed 2012-04-30]. Available from WWW: <http://www.ucitelske-listy.cz/2011/03/jana-hruba-jak-analyzuje-situaci-ve.html>.
dc.relation.isbasedonLEWIS, G.: Bringing Technology into the Classroom. 1. publ. Oxford: Oxford University Press, 2009, 96 pages. ISBN 978-0194425940.
dc.relation.isbasedonSHIH, Ru-Chu: Can Web 2.0 technology assist college students in learning English writing? Integrating Facebook and peer assessment with blended learning. Australasian Journal of Educational Technology [online]. 2011, Vol. 27, Special issue 5, pp. 829-845 [accessed 2012-04-11]. Available from WWW: <http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet27/shih.html>.
dc.relation.isbasedonDOHERTY, I.: Evaluating the impact of educational technology professional development upon adoption of Web 2.0 tools in teaching. Australasian Journal of Educational Technology [online]. 2011, Vol. 27, No. 3, p. 17 [accessed 2012-04-11]. Available from WWW: <http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet27/doherty.html>.
dc.relation.isbasedonALYOUSEF, H. S. & PICARD, M. Y.: (2011). Cooperative or collaborative literacy practices: Mapping metadiscourse in a business students’ wiki group project. Australasian Journal of Educational Technology, 27(3), pp. 463-480. Available from WWW: <http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet27/alyousef.html>.
dc.relation.isbasedonŠIMONOVÁ, I.: Moderní technologie ve výuce jazyků: Mezinárodní komparativní výzkum. Media4u Magazine: Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání [online]. 2011, Vol. 8, No. 4, pp. 19-24 [accessed 2012-05-02]. ISSN 1214-9187. Available from WWW: <http://www.media4u.cz/mm042011.pdf>.
dc.relation.isbasedonZUKALOVÁ, H.: ICT v terciálním vzdělávání pohledem studentů. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. [online]. 2011, pp. 494-499. ISBN 978-80-210-5774-6. DOI: 10.5817/PdF210-CAPV-2012-0. [accessed 2012-05-02] Available from WWW: <http://www.ped.muni.cz/capv2011/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=107>.
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleIs our department peopled by digital immigrants or digital natives?en
dc.title.alternativeJest nasza katedra obsadzona cyfrowymi imigrantami albo cyfrowymi tubylcami?pl
dc.title.alternativeJe naše katedra osídlená digitálními imigranty nebo digitálními domorodci?cs
dc.title.alternativeIst unser Lehrstuhl von digitalen Immigranten oder digitalen Eingeboreren bevölkert?de
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage149
local.citation.spage139
local.fulltextyesen
local.identifier.publikace1821
local.relation.issue3
local.relation.volume18
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2012_3_17.pdf
Size:
675.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek