Fakulta strojní

DSpace Repository

Fakulta strojní

 

Recent Submissions

 • Antošová, Lenka
  Cílem této diplomové práce je nalezení procesu vhodného pro implementaci automatické manipulační techniky v provozu Grupo Antolin Turnov s.r.o. a jeho definování. Dále je cílem určit možnosti a podmínky pro realizaci. Práce ...
 • Jelínek, Jiří
  Práce se zabývá, návrhem pohonného systému pro dopravník sypkých hmot s následujícími technickými specifikacemi. Výkon na hřídeli bubnu činí 4,5 kW, obvodová rychlost bubnu je 1,6 m/s, Minimální životnost ložisek 20 000 ...
 • Ťok, Dominik
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou systémů robot vision v automatické manipulaci. Obsahem je rešerše robot vision systémů po hardwarové i softwarové stránce, s důrazem na hardware. Praktická část práce ...
 • Svoboda, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a analýzou práce na výrobní lince HVAC ve společnosti DENSO Manufacturing s.r.o. Cílem práce je analýza současného stavu procesu a nalezení příležitostí k optimalizaci procesu a ...
 • Oubrecht, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky vrat průzoru hvězdárenské kopule. V teoretické části je popsán princip a funkce vrat kopule. Dále je uveden přehled stávajících konstrukčních řešení. Druhá část práce ...
 • Horáček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty na mechanické vlastnosti korozivzdorné oceli 1.4301 při statické zkoušce tahem. V teoretické části, jsou uvedeny nedestruktivní a destruktivní zkoušky materiálů. Dále se tu ...
 • Krutský, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukcí a výrobou zdvihacího zařízení pro invalidní občany u nákladního automobilu. Jsou rozebrány jednotlivé koncepce zdvihacích zařízení pro zdravotně postižené osoby. Podle požadavků tělesně postiženého ...
 • Hrbek, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi využití autonomního vozidla vyvíjeného na TU v Liberci. V její první části popisuji konkurenční prostředí, které zahrnuje dnes již testovaná pracovní autonomní vozidla. Také jsou zde rozebrány ...
 • Truxová, Veronika
  Diplomová práce se věnuje zpracování několika foto-polymerních materiálů s příměsí keramiky na technologiích SLA a DLP. V první části této práce jsou popsány technologie umožňující 3D tisk keramických materiálů, ale i ...
 • Vokřál, Pavel
  Tato práce se zabývá výběrem nejvhodnějšího CAD/CAM systému pro potřebu firmy zabývající se vstřikováním plastových dílů. Pro tento úkol se vytvořil seznam vhodných programů, které se následně testovaly, a pomocí vícekriteriální ...
 • Ramarao, Suresh
  In this thesis work we will see about the experimental investigation of the velocity field in the thermo-acoustic device with the help of particle image velocimetry which is commonly known as PIV method. The working fluid ...
 • Boob, Sudarshan Shamsundar
  This thesis work primarily focusses on the study of the structure and development of the free jet generated though the round air jet nozzle. It also involves the study of the velocity fields generated by round jet at the ...
 • Rajaganesh, Sribalagi
  Tato práce je zaměřena především na testování kvality tisku z různých materiálů na tiskárně Rebel II 3D s cílem co nejvyšší kvality tisku. 3D tiskárna Rebel II pracuje na základě technologie FLM. Pro dosažení co nejlepší ...
 • Sarwad, Amar Mallappa
  This work deals with research and development of ambient energy harnessing technology from mechanical vibration.To harness mechanical vibration from ambient energy a piezoelectricmaterial is used.To create a vibration, ...
 • Kathiresan, Surendaran
  The objective of this thesis is to analyse and compare the flow around cylindrical bluff bodies in a rectangular towing tank using the Particle Image Velocimetry Technique (PIV), in which the vector fields and relative ...
 • Nattamai Balakrishnan, Prabhu
  The BOS Automotive Products CZ s.r.o. v Klášterci je světová známá výrobou produktů jako jsou loketní opěrky. Tato práce je založena na analýze procesního toku produktu z v BOS Automotive Products CZ s.r.o. a efektivně ...
 • Kuduva Gopinath, Vignesh Babu
  Tato práce se zabývá návrhem výrobní buňky pro firmu BOS Automotive Products CZ s.r.o. v Klášterci a Ohří. Hlavním cílem této práce je navrhnout pro společnost novou univerzální výrobní buňku. Pomocí některých vhodných ...
 • Dileep, Nithin Kodiyat
  Tato práce se zabývá analýzou interní logistiky společnosti BOS Automotive Products CZ sro a návrhy na zlepšení interní logistiky odstraněním činností bez přidané hodnoty pracovníků vysokozdvižných vozíků v oblasti odchozího ...
 • Padmanaban, Narendar
  Wake behind heated cylinder have been experimentally investigated at low Reynolds numbers. The electrically heated cylinder is mounted in a horizontal circulation water channel facility. The dimensionless parameter Reynolds ...
 • Duran, Myka Mae Campo
  The assessment of aggressiveness of cavitation phenomena through direct measurement of impact forces produced by bubble collapse is studied. This was done by recording impact forces from a commercially available Polyvinylidene ...

View more