Fakulta strojní

DSpace Repository

Fakulta strojní

 

Recent Submissions

 • Kafka, Vladimír : S16000557
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem rámu celoodpruženého horského (sjezdového) kola. Nejprve byly analyzovány jednotlivé systémy zadního odpružení na trhu, jejich výhody a nevýhody. Dále byly zadány požadavky ...
 • Dittrich, Vojtěch : S16000534
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu, respektive ověřením možnosti využití regranulátu s ohledem na mechanické vlastnosti, rozměrovou stálost a výslednou kvalitu ...
 • Vodháněl, Jan : S16000533
  Tématem mé bakalářské práce je úprava pracoviště montáže a jeho posouzení z hlediska ergonomie a nastavení pracovního standardu pro hlavního představitele. Práce je dělená na část teoretickou a praktickou dělenou. Část ...
 • Krams, Jan : S16000470
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu klimatického stárnutí na vlastnosti PP výstřiků s obsahem recyklátu. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje ...
 • Frieda, Tomáš : S16000457
  Cílem bakalářské práce je zjistit využitelnost celulózových nanokrystalů s hydrophobicí ligninovou povrchovou úpravou jako potenciální zelené výztuže při zpracování nano-bio-kompozitů na bázi PLA matrice. Nanokrystaly ...
 • Hrdlička, Marek : S16000456
  Cílem této práce je konstrukční návrh stroje pro výrobu nanovláken pomocí drátové elektrody. Toto zařízení bude experimentálního typu, nebude sloužit k průmyslovým účelům. Základním využití tohoto stroje, bude ověřování ...
 • Slaninová, Denisa : S16000435
  Předmětem této bakalářské práce je popis projektu, který má za úkol zjednodušení a zefektivnění výrobního procesu.
 • Mikolášek, Petr : S16000421
  Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část se zaměřuje na rešerši současného stavu využívání 3D tisku v oblasti gastronomie, která zahrnuje seznam firem a 3D tiskáren na trhu, včetně přísad a technologií, ...
 • Zuzánek, Jan : S16000395
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu vybraných technologických parametrů na užitečný výkon při soustružení pomocí třífázového analyzátoru výkonu DW 6069 a dynamometru Kistler. Souběžně byl také zjišťován vliv těchto ...
 • Jansa, Martin : S16000366
  Předložená bakalářská práce popisuje návrh převodového systému šnekového dopravníku a její obsah je rozdělen do několika částí. První část obsahuje teoretický popis šnekových dopravníků z dostupné literatury. Druhá část ...
 • Pavlas, Michal : S16000351
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou supersonického ejektoru umístěného v prostorách KEZ. Ejektor byl ověřen pomocí experimentální, teoretické a numerické metody. Při experimentálním vyšetřování ejektoru byl zkoumán ...
 • Yuzhanin, Evgeny : S16000268
  Tato Bakalářská práce je věnována konstrukci tvarovacího zařízení pro výrobu polotovaru filtru. Cílem práce bylo navrhnout a konstrukčně zpracovat funkční model strojního zařízení, určeného pro rylování polotovaru pro ...
 • Bláha, Antonín : S16000017
  Diplomová práce se zabývá použitelností programu TTSteel v praxi na simulaci zkoušek prokalitelnosti. V teoretické části je popsán simulační program TTSteel a jednotlivé zkoušky prokalitelnosti. Dále se práce v experimentální ...
 • Vlček, Jan : S15000674
  Cílem diplomové práce bylo připravit vzorky, které tvarově a funkčně odpovídají standardně používaným měřidlům délky a využívají níže citovaného patentu. Byla navržena metodika, jakým způsobem hodnotit vlastnosti připravených ...
 • Seidl, Jan : S15000630
  Diplomová práce se zabývá popisem chování kavitační bublinky v blízkosti pružnéstěny, která v experimentech představuje lidskou tkáň. Chování bublinky jeposuzováno pro různé vzdálenosti bublinky od pružné stěny a různé ...
 • Srikanthan, Aravind Prasad : S15000615
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodického postupu reverzního inženýrství strojní součásti obsahující parametrické povrchy. Reálný díl je digitalizován pomocí 3D optického skeneru a získaná digitální data jsou ...
 • Sangamesh Babu, Sudeep : S15000614
  Temperature, time (waiting time after the application of adhesive; curing time total time for the adhesive to gain complete strength) that impact on the rheological properties has shown interest in the field of research. ...
 • Pitty Surendranath, Kaushik : S15000612
  In this thesis, the work is based upon three parts of the tasks. First part of the task is selecting of the suitable design of the robot, compatible to the operation that we need to perform in the task. The second part of ...
 • Sailor, Nirav Ganeshbhai : S15000609
  The work deals with comparison of the result of CAD mould 3D F Simulation software with Actual process of foaming by using Mucell Technology.The challenge is to set the optimize process parameter from actual process and ...
 • Thamizhchelvan, Sakthi Sai : S15000607
  Tato diplomová práce se zabývá několika návrhy odsávaných stolů pro CNC stroje prořezání plazmou a kyslíkem firmy VANAD s.r.o. Navržený koncept modulárních stolů jevhodný především pro tři typy strojůvyráběnýchfirmou ...

View more