2012/3 - Social Sciences and Economy

repozitář DSpace

2012/3 - Social Sciences and Economy

 

ACC Journal, ročník XVIII 2012/3

Recenzovali:
Ing. Šárka Rahmanová, MBA, Ph.D. - Aareal caputal corporation, Czech Republic
Prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. – Univerzita v Hradci Králové

poslední příspěvky

 • Žižka, Miroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek se zabývá odvětvovou strukturou v jednotlivých částech Euroregionu Nisa s akcentem na sektor služeb. Úvodní část článku poukazuje na rozdílnosti a úskalí komparace účelových či přirozených regionů, jejichž území ...
 • Urbánek, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Rostoucí počet absolventů vysokých škol a přetrvávající poptávka po dalším vzdělávání v populaci vede k obavám z nesouladu mezi požadavky na uchazeče o pracovní místa a kvalifikací pracovních sil, a to jak ve smyslu ...
 • Skrbek, Jan; Antlová, Klára; Langer, Tomáš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek poukazuje na problémy spojené s řešením distribuce informací v extrémních situacích. Na základě zkušeností s povodněmi, tsunami, požáry a podobnými situacemi jsou v článku identifikovány kritické faktory úspěchu ...
 • Strýčková, Lenka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Kapitálový trh jako zdroj financování společností v České republice je hlavním tématem tohoto článku. Příspěvek se zabývá problematikou českého kapitálového trhu z pohledu podnikového financování a zkoumá příčiny nízkého ...
 • Simová, Jozefína (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Online nakupování v důsledku zvyšující se míry užívání internetu získává stále větší význam. Základna uživatelů internetu a podíl populace nakupující na internetu roste. Tento článek prezentuje dílčí výsledky výzkumu ...
 • Tišlerová, Kamila; Vomáčková, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek se zabývá vyjádřením přínosu vysokoškolsky vzdělaného člověka pro národní ekonomiku. Příspěvek srovnává situaci v ČR, Německu a Polsku a poskytuje retrospektivní pohled na výnosy z vysokoškolského vzdělávání pět let ...
 • Šlaichová, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek sleduje možnosti využití metod štíhlé výroby, konkrétně metod měření práce v rámci racionalizace práce technické kontroly výroby. Dílčím cílem řízení personálních zdrojů v podniku je zajištění efektivního vynakládání ...
 • Vlčková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  V rámci projektu Využití počítače a internetu ve výuce (VIP) podpořeného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky (CZ.1.07/1.3.03/03.0003) se na Technické univerzitě v Liberci období mezi březnem 2011 – lednem ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS