2015/3 - Social Sciences

repozitář DSpace

2015/3 - Social Sciences

 

poslední příspěvky

 • Lachout, Martin (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Jako lingvisté a učitelé cizího jazyka jsme dnes a denně konfrontování s pojmem i samotnou podstatou komunikativní kompetence, jak svou, tak především s kompetencí našich svěřenců, a to ze všech možných úhlů pohledu, zejména ...
 • Jančoková, Ľudmila; Paugschová, Božena; Bendíková, Elena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  W przeszłości istotą przetrwania było wychowanie fizyczne i jego środki. Również dzisiaj, jeżeli przyjrzymy się głębszym i przemyślanym refleksjom nad przetrwaniem człowieka w odniesieniu do istoty filozofii ruchu, nie ...
 • Soukalová, Kateřina (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Příspěvek se zabývá empirickým výzkumem fám v první polovině 20. století. V tomto období byly prováděny stěžejní experimenty, které ovlivnily empirický výzkum v následujících letech, a to nejen v dané oblasti. Poukazováno ...
 • Diril, Ayhan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Zahřívací aktivity hrají významnou roli ve výuce cizích jazyků. Jsou odrazovým můstkem pro výklad nového učiva. Než se dáme do běhu, nenutíme se skočit ze dveří a běžet přímo do kopce. Místo toho jdeme pomaleji několik ...
 • Bartošová, Michala (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Autorka prezentuje tezi, že lze pomocí textových typů a vzorců jako součásti jazykové reality, v níž se uživatel jazyka pohybuje, standardizovat jazykovou výuku. V rámci empirického výzkumu autorka mapuje rozsah užívání a ...
 • Šimůnková, Renata (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Jedním ze zdrojů chyb při překladech z anglického do českého jazyka je rozdílný stupeň kondenzace, který je těsně spojený s používáním neurčitých slovesných tvarů. Problém je dále prohlouben rozdílnými prostředky, které ...
 • Vlčková, Irena; Neumannová, Helena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci (TUL) byla partnerem institucí zapojených do projektu IMPACT, jehož hlavním partnerem byla Masarykova univerzita v Brně. Projekt IMPACT – tedy Innovation, methodology and ...
 • Boháč, Artur (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Studie předkládá v evropském prostředí nepříliš známé téma masakru nestoriánských Asyřanů v meziválečném Iráku, jenž byl proveden v roce 1933 v městečku Simel a okolních osadách. Počet obětí této animozity je odhadován až ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS