2015/3 - Social Sciences

repozitář DSpace

2015/3 - Social Sciences

 

ACC Journal, ročník XXI 2015/3

Recenzovali:
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Vysoké učení technické v Brně
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze

poslední příspěvky

 • Jančoková, Ľudmila; Paugschová, Božena; Bendíková, Elena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  W przeszłości istotą przetrwania było wychowanie fizyczne i jego środki. Również dzisiaj, jeżeli przyjrzymy się głębszym i przemyślanym refleksjom nad przetrwaniem człowieka w odniesieniu do istoty filozofii ruchu, nie ...
 • Lachout, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Jako lingvisté a učitelé cizího jazyka jsme dnes a denně konfrontování s pojmem i samotnou podstatou komunikativní kompetence, jak svou, tak především s kompetencí našich svěřenců, a to ze všech možných úhlů pohledu, zejména ...
 • Soukalová, Kateřina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Příspěvek se zabývá empirickým výzkumem fám v první polovině 20. století. V tomto období byly prováděny stěžejní experimenty, které ovlivnily empirický výzkum v následujících letech, a to nejen v dané oblasti. Poukazováno ...
 • Diril, Ayhan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Zahřívací aktivity hrají významnou roli ve výuce cizích jazyků. Jsou odrazovým můstkem pro výklad nového učiva. Než se dáme do běhu, nenutíme se skočit ze dveří a běžet přímo do kopce. Místo toho jdeme pomaleji několik ...
 • Bartošová, Michala (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Autorka prezentuje tezi, že lze pomocí textových typů a vzorců jako součásti jazykové reality, v níž se uživatel jazyka pohybuje, standardizovat jazykovou výuku. V rámci empirického výzkumu autorka mapuje rozsah užívání a ...
 • Vlčková, Irena; Neumannová, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci (TUL) byla partnerem institucí zapojených do projektu IMPACT, jehož hlavním partnerem byla Masarykova univerzita v Brně. Projekt IMPACT – tedy Innovation, methodology and ...
 • Šimůnková, Renata (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Jedním ze zdrojů chyb při překladech z anglického do českého jazyka je rozdílný stupeň kondenzace, který je těsně spojený s používáním neurčitých slovesných tvarů. Problém je dále prohlouben rozdílnými prostředky, které ...
 • Boháč, Artur (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Studie předkládá v evropském prostředí nepříliš známé téma masakru nestoriánských Asyřanů v meziválečném Iráku, jenž byl proveden v roce 1933 v městečku Simel a okolních osadách. Počet obětí této animozity je odhadován až ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS