Rod hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu na Frýdlantsku ve výuce dějepisu

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením výukového materiálu pro sedmé a osmé třídy základních škol s užším zaměřením na rody hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu, jejich historii a souvislost s regionálními dějinami Frýdlantska. Teoretická část práce seznamuje s použitými metodami výuky jako jsou I.N.S.E.R.T., dramatizace, diskuse, skupinová práce atd. V rámci praktické části jsou navrženy čtyři výukové jednotky pro rozšíření povědomí o dějinách Frýdlantska, které je možné realizovat s žáky příslušné věkové skupiny nejen v hodinách dějepisu, ale i v rámci zájmového kroužku, výtvarné či hudební výchovy nebo dějin umění. Každá z modelových hodin obsahuje základní historický výklad pro pedagoga, doprovodné materiály a detailní popis průběhu každého cvičení, které je ve výukové jednotce obsaženo. Všechna zadání byla sestavena s ohledem na RVP a vzdělávací politiku MŠMT ČR. Jejich hlavním cílem je rozvoj klíčových kompetencí žáků. Navržené materiály by neměly být využívány jen pro osvojení faktografie, nýbrž i pro rozvoj zájmu o nejen regionální historii
This Bachelor´s thesis aims to create educational material for seventh and eighth grades at Czech primary schools (age groups 12-13) on the local nobility houses of Gallas and Clam-Gallas, their history, and relation to regional history of the Frýdlant region. The theoretical section introduces educational methods such as the I.N.S.E.R.T. strategy, dramatization, discussion, group work etc. The empirical part presents four proposed classes intended to increase the awareness on regional history in the Frýdlant region. All of these can be taught in history classes as well as during school activities, in arts and music classes, or in history of art. Each proposed lesson includes historical background, complementary materials, and a detailed description of the class structure. All activities have been elaborated in accordance with the national educational framework (RVP) and educational policy of the Czech Ministry of Education (MŠMT). The main objective of these activities is to develop key competencies of pupils, as all materials should serve as more than a memorisation tool.
Description
Subject(s)
regionální dějiny, hrabata z Gallasu, hrabata z Clam-Gallasu, Frýdlantsko, výuka, materiál, základní škola, 7. a 8. třída, Regional History, Count of Gallas, Count of Clam-Gallas, Frýdlant/Friedland Region, Education, Material, Age Group 12-13, Primary School
Citation
ISSN
ISBN