Rod hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu na Frýdlantsku ve výuce dějepisu

dc.contributorDucháček Milan, PhDr. Ph.D. : 65978
dc.contributor.advisorSvoboda Milan, PhDr. Ph.D. : 55296
dc.contributor.authorJakoubková, Šárka
dc.date.accessioned2021-12-23T06:39:03Z
dc.date.available2021-12-23T06:39:03Z
dc.date.committed2020-12-16
dc.date.defense2021-06-15
dc.date.submitted2019-12-16
dc.date.updated2021-9-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stanovením výukového materiálu pro sedmé a osmé třídy základních škol s užším zaměřením na rody hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu, jejich historii a souvislost s regionálními dějinami Frýdlantska. Teoretická část práce seznamuje s použitými metodami výuky jako jsou I.N.S.E.R.T., dramatizace, diskuse, skupinová práce atd. V rámci praktické části jsou navrženy čtyři výukové jednotky pro rozšíření povědomí o dějinách Frýdlantska, které je možné realizovat s žáky příslušné věkové skupiny nejen v hodinách dějepisu, ale i v rámci zájmového kroužku, výtvarné či hudební výchovy nebo dějin umění. Každá z modelových hodin obsahuje základní historický výklad pro pedagoga, doprovodné materiály a detailní popis průběhu každého cvičení, které je ve výukové jednotce obsaženo. Všechna zadání byla sestavena s ohledem na RVP a vzdělávací politiku MŠMT ČR. Jejich hlavním cílem je rozvoj klíčových kompetencí žáků. Navržené materiály by neměly být využívány jen pro osvojení faktografie, nýbrž i pro rozvoj zájmu o nejen regionální historiics
dc.description.abstractThis Bachelor´s thesis aims to create educational material for seventh and eighth grades at Czech primary schools (age groups 12-13) on the local nobility houses of Gallas and Clam-Gallas, their history, and relation to regional history of the Frýdlant region. The theoretical section introduces educational methods such as the I.N.S.E.R.T. strategy, dramatization, discussion, group work etc. The empirical part presents four proposed classes intended to increase the awareness on regional history in the Frýdlant region. All of these can be taught in history classes as well as during school activities, in arts and music classes, or in history of art. Each proposed lesson includes historical background, complementary materials, and a detailed description of the class structure. All activities have been elaborated in accordance with the national educational framework (RVP) and educational policy of the Czech Ministry of Education (MŠMT). The main objective of these activities is to develop key competencies of pupils, as all materials should serve as more than a memorisation tool.en
dc.description.mark
dc.format75 s.
dc.format.extentžádné
dc.identifier.signatureV 202103388
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161067
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparLABISCHOVÁ, Denisa, GRACOVÁ, Blažena. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-584-3.par parPETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 6. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.par parZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4590-9.par parSVOBODA, Milan a kol. Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas: stručná biografie: edice životopisného nástinu od Johanna Rittera z Rittersberku z roku 1838 s komentáři. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-929-5.par parSVOBODA, Milan, HEINZL, Jan. Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: poutní místo a jeho patroni = Die Grafen von Gallas, von Clam-Gallas und Haindorf: der Wallfahrtsort und seine Schirmherren. Hejnice: Frýdlantsko, 2015. ISBN 978-80-85874-73-0.par parANDĚL, Rudolf, KARPAŠ, Roman a kol. Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. Liberec: Nakladatelství 555, 2002. ISBN:80-86424-18-9.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectregionální dějinycs
dc.subjecthrabata z Gallasucs
dc.subjecthrabata z Clam-Gallasucs
dc.subjectFrýdlantskocs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectmateriálcs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subject7. a 8. třídacs
dc.subjectRegional Historyen
dc.subjectCount of Gallasen
dc.subjectCount of Clam-Gallasen
dc.subjectFrýdlant/Friedland Regionen
dc.subjectEducationen
dc.subjectMaterialen
dc.subjectAge Group 12-13en
dc.subjectPrimary Schoolen
dc.titleRod hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu na Frýdlantsku ve výuce dějepisucs
dc.titleCounts of Gallas and Clam-Gallas in Frýdlant Region in Education of Historyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineDJ-HU
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKHI
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000464
local.identifier.stag40603
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis815f1238-837e-42a5-a58d-1069d370417f
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3388
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Jakoubkova_.pdf
Size:
2.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_Jakoubkova.pdf
Size:
160.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_.Jakoubkova_pos_ved.doc
Size:
748 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Jakoubkova_pos_opon.docx
Size:
689.32 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP