Systém opakování tématu Směsi s využitím ICT technologií

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na opakování, procvičování a testování poznatků a vědomostí žáků v tématu Směsi. K vytvoření systému opakování byly využity ICT technologie, především pak webové aplikace pro tvorbu interaktivních materiálů, kvízů či pracovních listů. V práci je zhotovený systém opakování podrobně rozebrán, uvedeny jsou vzdělávací cíle jím ověřované, ale také výsledky žáků, kteří jednotlivé úlohy vypracovali. Práce obsahuje velké množství grafů, které mimo jiné popisují i to, jaké typy úloh dělaly žákům největší problémy.
The diploma thesis focuses on drill, practice and testing student´s knowledge in the topic of Mixtures. I used ICT technologies to create a system of practice, especially then web applications for creating interactive teaching materials, quizzes or worksheets. There is the system of drill and practice analyzed in detail, aims of education and results of students, who solved created tasks, are given in the diploma thesis. The diploma thesis contains a large number of graphs, which describe for example what types of tasks caused the biggest problems for students.
Description
Subject(s)
didaktické testy, ICT technologie ve výuce, opakování a procvičování, vzdělávací cíl, achievement tests, ICT technologies, drill and practice, aims of education
Citation
ISSN
ISBN