2021/1 - Natural Sciences and Technology

DSpace Repository

2021/1 - Natural Sciences and Technology

 

Recent Submissions

  • Karich, Alexander; Ullrich, René; Hofrichter, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
    „Gottesacker“ v Herrnhutu (Horní Lužice, Sasko) je hřbitovem téměř 300 let. G. Zschieschang intenzivně mapoval své houbové společenství od 60. let 20. století. Spojením jeho nálezů a nálezů jiných mykologů zde můžeme ...
  • Förster, Wolfgang; Pucklitzsch, Thomas; Nickel, Daniela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
    Kromě vnějšího pláště nejvíce přispívají k mechanické integritě aditivně vyráběné součásti vnitřní struktury. Za účelem zkoumání vlivu geometricky odlišných vnitřních struktur a hustoty výplně byly na Youngově modulu ...
  • Pustka, Martin; Šidlof, Pavel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
    Při střídavém pohybu barvicích válců tiskového stroje se vyskytují vibrace mající charakter samobuzených kmitů, které jsou známy například u obráběcích strojů. Tyto vibrace vznikají při určitých provozních podmínkách a ...