Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

DSpace Repository

Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

 

Recent Submissions

  • Úradníková, Lucie
    Tématem této diplomové práce je Optimalizace interní komunikace. Práce se zabývá, jak nejefektivněji optimalizovat stávající komunikační návyky a toky informací ve výrobním podniku o tisíci zaměstnancích. Pro analýzu interní ...
  • Palečková, Karolína
    Cílem této bakalářské práce je návrh postupu pro vytvoření procesu rozvoje a vzdělávání atím i inovaci celého systému rozvoje lidských zdrojů ve vybrané společnosti s mezinárodníčinností. První část práce se zabývá ...
  • Luxemburg, Jan
    V diplomové práci jsou v rámci inovačního projektu zkoumány způsoby vhodného využití již vypěstované biomasy a způsoby ekologického získávání a optimální distribuce energie z tohoto druhu paliva. Projekt je navržen na ...