Internetový marketing

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dědková, Jaroslava
dc.contributor.author Špidlen, Zbyněk
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12423
dc.description katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 93 s. (144 969 znaků) XIII s. cs
dc.description.abstract The aim of the thesis Internet Marketing is to inform the reader about the use of the Internet media for marketing activities. The theoretical part deals mainly with the tools of marketing communicational mix on the Internet, which include viral marketing, e-mail marketing or advertising surface in the form of banners. There are also described the environment for performing marketing activities in the form of web pages or profiles on social networks. Then there are mentioned the marketing research and the internet marketing strategy. The practical part is devoted to the company Miton CZ, s. r. o, which provides Internet marketing services and mainly is the major operator of important portals on the Czech Internet. The greatest attention is devoted to its latest project called Hele.cz, which is based on the evaluation of services in the regions and its complete marketing campaign, including the strategy, the analysis, internet marketing tools, but also the off-line support. en
dc.description.abstract Cílem diplomové práce Internetový marketing je seznámit čtenáře s využitím internetového média k marketingovým aktivitám. Teoretická část se zabývá především nástroji marketingového komunikačního mixu na Internetu, mezi něž patří například virální marketing, e-mailový marketing nebo plošná reklama ve formě bannerů. Dále jsou popsána prostředí pro vykonávání marketingových aktivit v podobě webových stránek nebo profilů na sociálních sítích. Nebyl přitom opomenut ani marketingový výzkum nebo internetová marketingová strategie. Praktická část je potom zasvěcena společnosti Miton CZ, s. r. o, která je kromě poskytování internetových marketingových služeb především provozovatelem významných portálů českého Internetu. Největší pozornost je přitom věnována jejímu nejnovějšímu projektu Hele.cz, založeném na hodnocení služeb v regionech a jeho kompletní marketingové kampani, včetně strategie, analýzy, internetových marketingových nástrojů, ale i off-line podpory. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject internet en
dc.subject marketing en
dc.subject internet marketing en
dc.subject websites en
dc.subject optimization of websites en
dc.subject marketing mix en
dc.subject on-line public relations en
dc.subject direct on-line marketing en
dc.subject blog en
dc.subject social networks en
dc.subject e-mail en
dc.subject internet cs
dc.subject marketing cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject optimalizace webových stránek cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject on-line public relations cs
dc.subject direct on-line marketing cs
dc.subject blog cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject e-mail cs
dc.title Internetový marketing cs
dc.title.alternative Internet marketing en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-06-21
dc.date.committed 2012-05-04
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 23822
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463330
dc.subject.verbis internetový marketing cs
dc.subject.verbis Internet marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:53:41 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account