Agenturní zaměstnávání v České Republice.

Title Alternative:Agency Employment in the Czech Republic.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with the agency employment in the Czech Republic, which is dynamically developing system of employing especially in the area of labour profession in both, economic growth and economic recession. The goal of this thesis is to outline the issue of the agency employment with regard to the theory of human resource management and development of legislation in this particular area. Analysis of benefits and risks in case of employing agency employees from the view of users, employees and employment agencies is part of this thesis. The author of this thesis calculates future increased costs of employment agencies in link to changed particular legislation. An example of agency employment arising from numeric information provided by a user of agency employment services concerning the development of the number of users own staff and agency employees including the comments describing possible changing is stated in this thesis.
Diplomová práce se zabývá agenturním zaměstnáváním v České republice, které je dynamicky se rozvíjejícím systémem zaměstnávání zejména v oblasti dělnických profesí jak v období hospodářského růstu, tak v období hospodářské recese. Cílem práce je nastínit problematiku agenturního zaměstnávání vzhledem k teorii personální práce a vývoji legislativy v dané oblasti. Součástí je i analýza přínosů a rizik v případě zaměstnávání agenturních zaměstnanců z hlediska uživatelů, zaměstnanců a agentur práce. Autor zde vypočítává budoucí zvýšené náklady agentur práce v souvislosti se změnou příslušné legislativy. V práci je uveden příklad agenturního zaměstnávání z číselných informací poskytnutých uživatelem služeb agentury práce o vývoji počtu kmenových a agenturních zaměstnanců s komentáři popisujícími případné změny.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 85 s. (137 649 znaků).
Subject(s)
employment agency, agency employment, human resource management, recruitment, agentura práce, agenturní zaměstnávání, personální práce, zprostředkování zaměstnání
Citation
ISSN
ISBN