Využívání nástrojů komunikačního mixu společnosti Bílí Tygři Liberec, s. r. o.

Title Alternative:Using Tools of Communication Mix in the Company Bílí Tygři Liberec, s. r. o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis Using Tools of Communication Mix in the Company Bílí Tygři Liberec, s. r. o. is concerned with marketing communication of specific sport setting. The thesis is mainly focused on the communication of the company with potential and current customers with the aim of finding suitable communication with these groups of people. There is an account of the basic tools of sports marketing mix with the emphasis on sports communications tools in the theoretical part. The practical part acquaints with the company Bílí Tygři Liberec, s. r. o. and its communications mix. The potential and current customers? view of the communication is analyzed through questionnaires. My suggestions about marketing communication of the company are formulated on the base of research results.
Diplomová práce Využívání nástrojů komunikačního mixu společnosti Bílí Tygři Liberec, s. r. o. se zabývá marketingovou komunikací specifického sportovního prostředí. Práce je zaměřena především na komunikaci společnosti s potenciálními a stávajícími zákazníky s cílem nalézt vhodnou komunikaci s těmito skupinami osob. V teoretické části dochází k vysvětlení základních nástrojů sportovního marketingového mixu s velkým důrazem na sportovní marketingové komunikační nástroje. Praktická část seznamuje se společností Bílí Tygři Liberec, s. r. o. a jejími komunikačními nástroji. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumán pohled na komunikaci u potenciálních i stávajících zákazníků. Na základě výsledků z šetření jsou formulovány vlastní návrhy řešení v oblasti marketingové komunikace společnosti.
Description
katedra: KMG; rozsah: 95 s.
Subject(s)
advertising, atmospherics, attendance, community relations, current customer, ice-hockey, incentives, licensing, marketing communication, personal contact, potential customer, publicity, sponsorship, sport communication mix, sport marketing mix, target group, atmosféra, cílová skupina, komunitní vztahy, lední hokej, licence, marketingová komunikace, návštěvnost, osobní kontakt, potenciální zákazník, publicita, reklama, sponzoring, sportovní marketingový mix, sportovní komunikační mix, stávající zákazník, stimuly
Citation
ISSN
ISBN