Rok 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  Chlapec s poruchou autistického spektra
  Obrátilová, Pavlína; Braumová Zdeňka, Mgr. Ph.D. : 66568
  Závěrečná práce se věnuje kazuistice vybraného chlapce, kterému byla diagnostikována porucha autistického spektra (PAS). První část práce seznamuje se základní charakteristikou a dělením PAS. Druhá část práce se věnuje anamnéze chlapce a popisu vybraných diagnostických metod aplikovaných v průběhu plnění kazuistiky.
 • Item
  Chlapec s poruchou pozornosti a opožděným psychomotorickým vývojem
  Kornijenko, Valentina; Braumová Zdeňka, Mgr. Ph.D. : 66568
  Práce se zabývá kazuistikou vybraného chlapce. Chlapec byl pozorován na půdě mateřské školy, kam dochází v rámci pravidelné celodenní docházky v průběhu tří let. Pro kazuistiku byly autorkou vybrány dvě základní diagnostické metody. První metodou je pozorování, u kterého se autorka zaměřuje především na oblast vnímání, sebeobsluhy a pozornosti. Druhou metodou je analýza výsledků činností, kdy si autorka vybrala několik různých aktivit a popsala průběh a výsledek zadaného úkolu. Sledovala především to, jak chlapec k úkolu přistupoval, jak byl motivován a co bylo cílem činnosti. Práce je ještě doplněná o rozbor dětské kresby, kde autorka porovnává dvě vybrané kresby s odstupem jednoho roku a sleduje vývoj kresebného projevu u chlapce.
 • Item
  Sportovní příprava dětí 1. stupně ZŠ
  Trdla, Martin; Palounková Zuzana, Ing. Ph.D. : 55520
  Cílem závěrečné práce je zpracování pedagogického projektu, jehož cílem je za pomocí vhodných nástrojů a programů v rámci výuky základní školy podpořit základní pohybové dovednosti a fyzickou kondici cílové skupiny, motivovat žáky k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času. Cílovou skupinou jsou děti mladšího školního věku, které v současné době trpí nedostatkem pohybu. Projekt navrhuje týdenní sportovní kurz se zaměřením na cyklistiku, jenž by měl být jedním z nástrojů pro zlepšení současné situace. Navíc kromě samotné výuky a metodiky jízdy na kole má za cíl i přiblížit dětem výhody jízdy na kole a přesah cyklistiky do jiných oblastí života.
 • Item
  Škola v přírodě
  Oppolzerová, Petra; Palounková Zuzana, Ing. Ph.D. : 55520
  Závěrečná práce Škola v přírodě představuje pedagogický projekt určený dětem mladšího školního věku, které navštěvují základní školu a účastní se pobytu školy v přírodě se zaměřením na rozvoj sociálních vztahů s využitím netradičních metod výuky u žáků 1.stupně ZŠ.
 • Item
  Začlenění vybraných kapitol z dějin fyziky do výuky na střední škole
  Slaboňová, Jana; Vyskočil Jaroslav, Mgr. : 66787
  Závěrečná práce s názvem ?Vybrané kapitoly z dějin fyziky při výuce na středníškole? je strukturována do čtyř základních částí. První z nich poskytuje přehled ovýukových celcích tohoto předmětu tak, jak jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacímprogramu pro SŠ. Následuje kapitola popisující osobnost studenta střední školy z pohleduvývojové psychologie. Třetí, navazující část, je prezentací konkrétního školníhovzdělávacího progamu resp. jeho přírodovědné části. Závěrečná kapitola je věnovánamožnostem výuky historie fyziky, doporučené literatuře i vlastnímu zpracování vybranéhotematického celku (to vše je doplněno ukázkami pracovních listů).