Gender Budgeting

Title Alternative:Gender Budgeting
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this work is introduction about Gender budgeting, its historical connectivity and development of gender equality in Czech republic and abroad. Theoretical part defines institutional and legal framework and describes gender budgeting process, which introduces with different approaches how to apply it. Practical part of the project is fixed with public research results, which analyses inequality issues between men and women according to set standards, approach of public and recognize possibilities of both genders in a set situation. Results of questionnaire can help in another studies, specially in case of wages situation and quality women a men in society.
Cílem práce je seznámení s pojmem Gender budgeting, jeho historickými souvislostmi a také vývojem genderové rovnosti jak v ČR, tak v zahraničí. Teoretická část se věnuje definování institucionálního a právního rámce, popisuje proces genderového rozpočtování a seznamuje s různými přístupy k jeho uplatnění. Praktická část se zaměřuje na výsledky dotazníkového šetření, které dle uvedených kritérií analyzuje problematiku rovnosti mezi muži a ženami, postoje veřejnosti a zkoumá možnosti žen a mužů v daných situacích. Výsledky dotazníku mohou posloužit pro další studie, zejména ve mzdové oblasti a postavení žen a mužů ve společnosti.
Description
katedra: KPE; rozsah: 120
Subject(s)
gender budgeting, sex, gender, gender (in)equality, gender mainstreaming, fiscal policy, public budgets, gender analysis, discrimination, gender budgeting, pohlaví, genderová (ne)rovnost, gender mainstreaming, genderové rozpočtování, fiskální politika, veřejné rozpočty, genderová analýza, diskriminace
Citation
ISSN
ISBN