Hodnocení zákazníků v zasílatelské firmě

Title Alternative:Evalution of costumers in forwarding firm
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation thesis deals with an evaluation of customers in a forwarding firm. It evaluates the clients in the forwarding company BOHEMIA CARGO s.r.o. The aim of the thesis is to assess the current situation and to propose a suitable solution of improvement including the analysis of the greatest patrons. The thesis is based on a theoretical principle of evaluation of customers according to the professional literature. The main purpose is the change in a forwarding business connected with the entrance to the European Union and the analysis of current patrons where particular process of evaluation has been explained. The practical part is focused on a determination of the best method of evaluation and its application to the great patrons. There are described mostly used methods and the stress is put on a general analysis of customers.
Tato diplomová práce pojednává o problematice hodnocení zákazníka v zasílatelské firmě, zejména pak hodnocení zákazníka v zasílatelské společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o. Cílem je navrhnout vhodné řešení hodnocení a provést analýzu největších zákazníků. Práce vychází z teoretického základu o hodnocení zákazníků s odvoláním na odbornou literaturu. Jádrem práce je analýza změn v oboru zasílatelství v souvislosti se vstupem do EU a analýza klíčových zákazníků, ve které jsou podrobně vysvětleny jednotlivé kroky postupu hodnocení. Praktickým výstupem je stanovení nejvhodnější metodiky hodnocení a následně její aplikování na největší zákazníky společnosti. V diplomové práci jsou také popsány nejčastěji používané metody, přičemž důraz je kladen na obecné posouzení významu analýzy zákazníků.
Description
katedra: KPE; přílohy: 2 CD ROMy; rozsah: 75 s.
Subject(s)
abc analysis, analysis of customers, forwarding, logistics, costumer evalution methods, forwarding company, abc analýza, analýza zákazníků, doprava, logistika, metody hodnocení zákazníků, zasílatelská firma
Citation
ISSN
ISBN