Osobnostní a sociální rozvoj žáka se zaměřením na téma přátelství

Abstract
Cílem této diplomové práce je vysvětlit předpoklady, charakteristiky, vývoj a funkce přátelství. V praktické části jsem si poté kladla za cíl vybrat a zdůvodnit výchovné metody, kterými lze co nejvhodněji a nejefektivněji podpořit přátelské pocity a vztahy dospívajících žáků. Tato práce je podložena zdroji, které se týkají vývojové psychologie dospívajících a pozitivní psychologie, disciplíny zabývající se studiem pozitivních emocí a kladných životních zkušeností.
The aim of this diploma thesis is to explain preconditions, characteristics, development and functions of friendship. Concerning the practical part of the thesis, I was to choose from methods that are the most suitable and effective in promoting school friendly environment and relationships of teenage pupils. The thesis is based on resources which are devoted to developmental psychology of adolescence and positive psychology, a discipline focusing on positive aspects of human life, such as happiness, well-being and flourishing.
Description
Subject(s)
přátelství, emoce, dospívání, dospívající, vztahy, třídní klima, friendship, emotions, adolescence, teenagers, relationships, classroom environment
Citation
ISSN
ISBN